Business article search

Po nainštalovaní produktu ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus obsahujú e-mailové správy prázdne prílohy alebo prázdne telo správy (6.x)

Problém

Bezpečnostné produkty ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus môžu spôsobiť pri špecifických prípadoch (napr. iný bezpečnostný softvér tretej strany nainštalovaný na počítači), že váš poštový klient bude z e-mailov odstraňovať telo správy alebo bude odstraňovať obsah z e-mailových príloh.

Riešenie

Pre zmiernenie tohto problému postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

  1. Na vašej klávesnici stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírené nastavenia. Postupne kliknite na položky Web a mail → Ochrana poštových klientov, rozbaľte sekciu Poštové programy a následne v časti Skontrolovať e-mail pomocou prepínača deaktivujte kontrolu Odoslaných správ.

Obrázok 1-1

  1. Len pre ESET Endpoint Security: kliknite na položky Web a mail → Ochrana poštových klientov a rozbaľte sekciu Zoznamy adries. V časti Automatické pridávanie do používateľského zoznamu dôveryhodných adries pomocou prepínača deaktivujte funkciu Pridávať adresy prijímateľov z odosielaných správ.

Obrázok 1-2

Ak sa stretnete s týmto problémom, pomôžte nám zlepšiť firemné produkty ESET. Zapojte sa do súvisiacej diskusie v ESET Security Forum:

ESET momentálne pracuje na tom, aby bola oprava pre tento problém čo najskôr k dispozícii.Bol tento návod užitočný?