Vyhľadávanie článkov pre firmy

Je pre môj produkt ESET poskytovaná podpora? Životný cyklus produktov spoločnosti ESET (produkty pre firmy)

Problém

 • Neviete, či je pre váš produkt ESET ešte stále poskytovaná podpora alebo či je produkt aktuálny.
 • Zoznam podporovaných produktov ESET a produktov, pre ktoré bolo poskytovanie podpory ukončené.
 • Informácie týkajúce sa životného cyklu produktov ESET určených pre firmy.

Informácie týkajúce sa životného cyklu produktov ESET určených pre domácnosti nájdete na tomto odkaze.

Riešenie

V nasledujúcom zozname kliknite na názov vášho produktu ESET a zobrazí sa úroveň podpory, ktorá je aktuálne pre produkt poskytovaná.


 

Rozdielne úrovne podpory poskytované počas životného cyklu produktu

Podpora vydaného produktu sa začína tzv. všeobecnou dostupnosťou (General Availability) a zvyčajne prechádza týmito štádiami:

 1. Plná podpora
 2. Obmedzená podpora
 3. Základná podpora

Akonáhle sa stane verejne dostupnou nová verzia daného produktu, predchádzajúca vydaná verzia produktu prejde z fázy plnej podpory do obmedzenej podpory. Fáza obmedzenej podpory trvá až do vydania ďalšej verzie daného produktu. Prvotná verzia vtedy prejde do poslednej fázy, teda do základnej podpory. Po skončení fázy základnej podpory sa produkt dostane na koniec svojho životného cyklu a skončí sa preň poskytovanie podpory. V tomto článku je popísaný štandardný proces; v niektorých prípadoch však môže byť poskytovaná aj rozšírená podpora.

Plná podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií programových modulov a vírusovej databázy.
 • Podpora nových operačných systémov a nových verzií operačných systémov.
 • Potvrdené problémy a chyby zabezpečenia programu sú riešené prostredníctvom opráv a servisných vydaní.
 • Technická podpora je k dispozícii.
Obmedzená podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií programových modulov a vírusovej databázy.
 • Závažné problémy, napr. keď program alebo niektorá z jeho hlavných funkcií nepracuje správne, spôsobuje nestabilitu systému alebo obsahuje chybu zabezpečenia, sú riešené prostredníctvom opráv a servisných vydaní.
 • Technická podpora je k dispozícii, nebudú však opravené všetky chyby.
 • Nové verzie operačných systémov nebudú podporované.
Základná podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií vírusovej databázy.
 • Dostupnosť aktualizácií programových modulov nie je garantovaná.
 • Produkt viac nie je možné stiahnuť zo serverov spoločnosti ESET.
 • Technická podpora nie je k dispozícii, chyby nebudú opravené.
Koniec životného cyklu (Koniec poskytovania podpory)
 • Pravidelné aktualizácie vírusovej databázy môžu pokračovať, nie sú však garantované.
 • Nie je k dispozícii technická podpora ani opravy chýb v programe. Základná podpora môže byť aj naďalej k dispozícii, nie je to však garantované.
Verzia  Veľké vydanie jedného z produktov ESET.
Dátum vydania  Dátum, keď sa verzia produktu ESET stala verejne dostupnou.
Najnovšia verzia  Číslo najnovšej dostupnej podverzie v rámci konkrétnej verzie produktu ESET.
Aktualizované  Dátum vydania najnovšej podverzie v rámci konkrétnej verzie produktu ESET (pole je prázdne, ak je táto informácia nedostupná alebo ak je dátum podobný dátumu vydania hlavnej verzie).
Úroveň podpory  Aktuálne poskytovaná úroveň podpory.
Nasledujúca úroveň podpory  Očakávaná úroveň podpory.
Očakávaný EOL  Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory.

 

ESET Endpoint Antivirus

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
7.0 16. 8. 2018 7.1.2045.5 2019-04-11 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.6 24. 8. 2017 6.6.2089.2 2018-11-13 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.5 14. 3. 2017 6.5.2123.5 28. 11. 2017 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.4 7. 6. 2016 6.4.2014.0 7. 6. 2016 Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
6.3 21. 1. 2016 6.3.2016.0 21. 1. 2016 Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
6.2 25. 2. 2015 6.2.2033.0 29. 7. 2015 Základná podpora Koniec podpory Zverejníme
6.1 11. 12. 2014 6.1.2227.0   Základná podpora Koniec podpory Zverejníme
5.x 29. 5. 2012 5.0.2272.7 2018-05-22 Základná podpora Koniec podpory december 2020
 

ESET Endpoint Security

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
7.0 16. 8. 2018 7.1.2045.5 2019-04-11 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.6 25. 2. 2015 6.6.2089.2 2018-11-13 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.5 14. 3. 2017 6.5.2123.5 28. 11. 2017 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.4 7. 6. 2016 6.4.2014.0 7. 6. 2016 Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
6.3 21. 1. 2016 6.3.2016.0 21. 1. 2016 Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
6.2 25. 2. 2015 6.2.2033.0 29. 7. 2015 Základná podpora Koniec podpory Zverejníme
6.1 11. 12. 2014 6.1.2227.0   Základná podpora Koniec podpory Zverejníme
5.x 29. 5. 2012 5.0.2272.7 2018-05-22 Základná podpora Koniec podpory december 2020

ESET NOD32 Antivirus Business Edition

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
4 2. 3. 2009 4.2.76.0 12. 1. 2012 Základná podpora Koniec podpory Zverejníme
3 5. 11. 2007 3.0.695.0   Koniec podpory Koniec podpory  

* Toto je všeobecný dátum ukončenia poskytovania podpory, v prípade konktrétnych trhov sa môžu uplatňovať výnimky. 

ESET Smart Security Business Edition

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca  ú. p. Očakávaný EOL
4 2. 3. 2009 4.2.76.0 12. 1. 2012 Základná podpora Koniec podpory Zverejníme
3 5. 11. 2007 3.0.695.0   Koniec podpory Koniec podpory  

* Toto je všeobecný dátum ukončenia poskytovania podpory, v prípade konktrétnych trhov sa môžu uplatňovať výnimky. 

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
7.0 16. 8. 2018 7.1.10008.0 2019-06-20 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.5 28. 2. 2017 6.5.10059.0 2018-09-25 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.4 7. 9. 2016 6.4.10011.0 30. 11. 2016 Základná podpora Koniec podpory Zverejníme
6.3 21. 1. 2016 6.3.10005.0 22. 3. 2016 Základná podpora Koniec podpory Zverejníme
6.2 3. 9. 2015 6.2.12012.0 20. 10. 2015 Základná podpora Koniec podpory Zverejníme
5 Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné
4.5 26. 3. 2013 4.5.10022.0 2014-06-06 Koniec podpory Koniec podpory  
4.3 31. 3. 2011 4.3.10016   Koniec podpory Koniec podpory  
4.2 10. 3. 2010 4.2.10012   Koniec podpory Koniec podpory  

ESET File Security for Microsoft Windows Server

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
7.0 16. 8. 2018 7.0.12018.0 2019-01-29 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.5 28. 2. 2017 6.5.12018.0 2018-08-28 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.4 7. 9. 2016 6.4.12004.0 30. 11. 2016 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.3 2. 3. 2016 6.3.12006.0 19. 5. 2016 Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
6.2 25. 2. 2015 6.2.12007.0 3. 9. 2015 Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
6.0 11. 12. 2014 6.0.12035.0   Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
5 Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné
4.5 7. 2. 2012 4.5.12017.0 2015-08-05 Koniec podpory Koniec podpory  
4.3 18. 10. 2011 4.3.12014   Koniec podpory Koniec podpory  

ESET Mail Security for IBM Domino

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
7.0 16. 8. 2018 7.0.14013.0 2019-03-14 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.5 28. 2. 2017 6.5.14026.0 2018-05-24 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.4 7. 9. 2016 6.4.14024.0 30. 11. 2016 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
5 Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné
4.5 29. 5. 2012 4.5.14059.0 2016-03-15 Koniec podpory Koniec podpory  

ESET NOD32 Antivirus for Lotus Domino

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
2 24. 6. 2005 2006.8.2.0   Koniec podpory Koniec podpory  

ESET Security for Kerio

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
6.5 29. 5. 2017 6.5.16009.0 2018-05-24 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
5 Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné Nedostupné
4.5 6. 11. 2013 4.5.16009.0 2016-05-17 Koniec podpory Koniec podpory  

ESET Security for Microsoft Sharepoint Server

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
7.0 16. 8. 2018 7.0.15010.0 2019-01-29 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.5 28. 2. 2017 6.5.15015.0 2018-05-24 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.4 7. 9. 2016 6.4.15015.0 30. 11. 2016 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
4.5 12. 6. 2013 4.5.15024.0 2018-01-16 Koniec podpory Koniec podpory  

ESET Endpoint Antivirus for Mac

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
6.6 25. 5. 2018 6.7.876.0 2019-05-02 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.5 25. 9. 2017 6.5.600.1 21. 12. 2017 Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
6.4 30. 3. 2017 6.4.246.0   Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
6.3 16. 9. 2016 6.3.85.0   Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
6.2 31. 5. 2016 6.2.7.0   Základná podpora Koniec podpory Zverejníme
6.1 30. 9. 2015 6.1.16.0   Základná podpora Koniec podpory Zverejníme

ESET Endpoint Security for Mac

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
6.6 25. 5. 2018 6.7.876.0 2019-05-02 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
6.5 25. 9. 2017 6.5.600.1 21. 12. 2017 Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
6.4 30. 3. 2017 6.4.246.0   Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
6.3 19. 9. 2016 6.3.85.0   Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
6.2 31. 5. 2016 6.2.7.0   Základná podpora Koniec podpory Zverejníme
6.1 30. 9. 2015 6.1.16.0   Základná podpora Koniec podpory Zverejníme

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Mac OS X

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
4.1 27. 7. 2012 4.1.106.1
4.1.94.0 (Mac 10.5)
2018-01-11 Obmedzená p. Základná podpora Zverejníme
4 2. 8. 2010 4.0.77 6. 12. 2011 Základná podpora Koniec podpory Zverejníme

ESET Mobile Security Business Edition for Symbian

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
1 22. 4. 2010 1.3.4 11. 5. 2011 Koniec podpory Koniec podpory  

ESET Mobile Security Business Edition for Windows Mobile

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
1 22. 4. 2010 1.3.1885 11. 5. 2011 Koniec podpory Koniec podpory  

ESET Endpoint Security for Android

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
2 25. 2. 2015 2.6.2.0 2019-01-08 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
1 4. 12. 2012 1.2.210.134 2015-06-25 Koniec podpory Koniec podpory  

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
4 12. 4. 2011 4.0.93.0 2019-05-02 Obmedzená p. Základná p. Zverejníme

ESET File/Mail/Gateway Security for Linux/BSD/Solaris

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
4.5 17. 12. 2015 4.5.15.0 2019-05-02 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
4.0 15. 11. 2011 4.0.10 2. 7. 2013 Koniec podpory Koniec podpory  
3 Q2/2008 3.0.22   Koniec podpory Koniec podpory  

ESET Virtualization Security for VMware vShield

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
1 21. 1. 2016 1.0.14.0 2017-11-10 Koniec podpory Koniec podpory  

ESET Virtualization Security for VMware NSX

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
1 21. 1. 2016 1.7.1.0 2018-10-02 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme

ESET Secure Authentication

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
2 15. 3. 2016 2.8.22.0 2019-04-25 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme
1 25. 7. 2013 1.3.719.0 2016-09-20 Základná podpora Koniec podpory Zverejníme

ESET Shared Local Cache

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
1 12. 12. 2014 1.2.5.3 2018-06-13 Základná podpora Koniec podpory Zverejníme

ESET Enterprise Inspector

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
1 16. 8. 2018 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme

ESET Dynamic Threat Defense

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
aktuálna 16. 8. 2018 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme

ESET Security Management Center

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
7.0 16. 8. 2018 7.0.72.3 2019-06-13 Plná podpora Obmedzená p. Zverejníme

ESET Security Management Center (začínajúci od verzie 7) nahrádza nástroj ESET Remote Administrator. 

ESET Remote Administrator

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
6.5*** 14. 3. 2017 6.5.34.0 2017-10-30 Obmedzená p. Základná podpora december 2020
6.4 19. 7. 2016 6.4.29.0 19. 9. 2016 Základná podpora Koniec podpory december 2019
6.3** 21. 1. 2016 6.3.12.0   Koniec podpory Koniec podpory  
6.2* 3. 9. 2015 6.2.11.0   Koniec podpory Koniec podpory  
6.1* 20. 5. 2015 6.1.31.0   Koniec podpory Koniec podpory  
6.1* 25. 2. 2015 6.1.28.0   Koniec podpory Koniec podpory  
6.1* 10. 12. 2014 6.1.21.0   Koniec podpory Koniec podpory  

*** - Komponent ERA MDM prechádza po 11. apríli 2019 do Základnej podpory.

** - Najnovšia verzia, na ktorú môžu zákazníci aktualizovať svoj produkt, je ESMC vo verzii 7.0.

* - Inštalačné súbory pre ERA 6.1 a 6.2 nie sú dostupné v repozitári. Používatelia si tak z repozitára nebudú môcť generovať nové inštalátory ani vykonávať úlohy inštalácie.

Verzia Dátum vydania Najnovšia verzia Aktualizované Úroveň podpory Nasledujúca ú. p. Očakávaný EOL
5.3 19. 11. 2015 5.3.39.0 2016-09-19 Obmedzená p. Základná podpora december 2019
5.2 16. 6. 2014 5.2.26.0   Základná podpora Koniec podpory december 2019
5.1 21. 10. 2013 5.1.34   Koniec podpory Koniec podpory  
5 28. 5. 2012 5.0.119   Koniec podpory Koniec podpory  
4 19. 4. 2010 4.0.138   Koniec podpory Koniec podpory  
3 15. 12. 2008 3.0.105   Koniec podpory Koniec podpory  
2 26. 11. 2007 2.0.110   Koniec podpory Koniec podpory  
1 2003 1.0.17   Koniec podpory Koniec podpory  

Prečo aktualizovať na novú verziu?

Každá nová verzia produktov ESET obsahuje množstvo vylepšení a opráv chýb. Zákazníci s platnou licenciou pre produkt ESET môžu prejsť na najnovšiu verziu toho istého produktu zadarmo.

Aktualizácia firemných produktov ESET

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa úrovne podpory pre váš konkrétny produkt, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.Bol tento návod užitočný?