Business article search

Chyba pri sťahovaní aktualizačného súboru pre ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus

Problém

Riešenie

I. Vymazať aktualizačnú cache

 1. Skontrolujte, či je vaše internetové pripojenie aktívne navštívením domovskej stránky ESET.
 2. Otvorte ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 3. Stlačte klávesu F5 pre prístup k Nastaveniam.
 4. Rozbaľte Aktualizácia Všeobecné.
 5. Kliknite na Vyčistiť vedľa Vyčistiť aktualizačnú cache a potom kliknite na OK.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre väčšie zobrazenie v novom okne

 1. Kliknite na Aktualizácia Aktualizovať vírusovú databázu.

Obrázok 1-2
Kliknite na obrázok pre väčšie zobrazenie v novom okne

 1. Ak váš problém stále pretrváva, pokračujte na časť II.

II. Vymazanie aktualizačných súborov

 1. Otvorte ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 2. Stlačte klávesu F5 pre prístup k Nastaveniam.
 3. Rozbaľte PočítačHIPS.
 4. Zrušte možnosť Zapnúť ochranu súčasti ESET Endpoint (Self-defense). Váš ESET produkt vás upozorní, že je potrebný reštart počítača. Kliknite na OK.

Figure 2-1
Kliknite na obrázok pre väčšie zobrazenie v novom okne

 1. Reštartujte váš počítač.
 1. Overte, že vidíte skryté súbory, priečinky a jednotky:
  • Používatelia Windows XP/ Windows 7: Kliknite na Štart → Ovládací panel → Možnosti priečinka → Zobrazenie a zvoľte možnosť Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky.
  • Používatelia Windows Vista: Kliknite na Štart → Ovládací panel → Zobrazenie a prispôsobenie → Možnosti priečinka → Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky.

Obrázok 2-2

 1. Vymažte obsah priečinka updfiles a priečinka Charon.
  • Windows XP:
   1. Kliknite na Štart Môj Počítač a prejdite na C:\Documents and Settings\All Users\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\updfiles alebo ESET Endpoint Antivirus\updfiles a vymažte obsah.
   2. Prejdite na C:\Documents and Settings\All Users\Program  Data\ESET \ESET Endpoint Security\Charon alebo ESET Endpoint Antivirus\Charon a vymažte obsah.
  • Windows Vista a Windows 7:
   1. Kliknite na Štart Počítač a prejdite na C: \ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\updfiles alebo ESET Endpoint Antivirus \updfiles a vymažte obsah.
   2. Prejdite na C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus\Charon a vymažte obsah.
 2. Prejdite na C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Security alebo C:\Program Files\ESET \ESET Endpoint Antivirus a vymažte všetky súbory em0**_32.dat. Reštartujte váš počítač.  Obrázok 2-3
Kliknite na obrázok pre väčšie zobrazenie v novom okne

 1. Opätovne zapnite ochranu súčasti ESET Endpoint (Self-defense) a reštartujte váš počítač (pozrite kroky 1-4).
 2. Otvorte ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 3. Kliknite na AktualizáciaAktualizovať vírusovú databázu (pozrite Obrázok 1-2).
 4.  Ak sa vám stále zobrazuje chybová hláška "Aktualizácia vírusovej databázy skončila chybou", odinštalujte a znovu nainštalujte váš ESET produkt.


Bol tento návod užitočný?