Knowledgebase business article search

Lista błędów w trakcie aktualizacji przy użyciu kopii dystrybucyjnej

Problem

 • Problemy pojawiające się w trakcie aktualizacji przy użyciu kopi dystrybucyjnej w konsoli ESET Remote Administrator
 • Aktualizacja kończy się błędem z ostrzeżeniem AUTHORIZATION_FAILED(0x2001)
 • Klienci programu ESET nie mogą dokonać aktualizacji przy pomocy wewnętrznego serwera http
 • Pojawia się konflikt pomiędzy usługami ESET RA HTTP Server oraz ESET HTTP Server

Rozwiązanie

Zweryfikuj poniższe kroki. Jeśli nadal pojawia się błąd po krokach I i II, przejdź do kroku III.

I.   Klienci programu ESET
II.  Serwer ESET Remote Administrator
III. Zanim zgłosisz problem do Działu Wsparcia Technicznego

I. Klienci programu ESET

 1. Wyczyść pamięć podręczną i spróbuj ponownie dokonać aktualizację.
   
 2. Zweryfikuj czy z poziomu stacji roboczej można połączyć się z serwerem kopii dystrybucyjnej w Twojej firmie (http://servername:2221/update.ver):

              a. Skonfiguruj klienta programu ESET aby mógł pobierać aktualizacje z kopii dystrybucyjnej.

              b. Jeśli serwer kopii dystrybucyjnej jest nadal nieosiągalny, zweryfikuj czy zapora systemu Windows na serwerze lub inna zapora nie blokuje połączenia na porcie 2221 TCP.

              c. Sprawdź połączenie stacji roboczej z serwerem przy użyciu komendy Telnet:

                  • telnet NAZWASERWERA:2221

NOTATKA:

Jeśli usługa Telnet nie jest zainstalowana, możesz ją zainstalować przy użyciu komendy (wymaga uprawnień administratora):

  •  pkgmgr /iu:"TelnetClient"

II. Serwer ESET Remote Administrator

 1. Zweryfikuj w konsoli ESET Remote Administrator Console czy ustawienia aktualizacji są poprawne:

  a. Konfiguracja kopii dystrybucyjnej w konsoli ESET Remote Administrator

  b. Czyszczenie pamięci podręcznej kopii dystrybucyjnej.
 2. Zweryfikuj czy zapora systemu Windows zezwala na połączenie na porcie 2221 (TCP):

  a. Kliknij Start > Narzędzia administracyjne > Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi.

  b. Kliknij Reguły przychodzące > Nowa reguła…

  NOTATKA:

  Te same reguły zapory Windows powinny zostać dodane do listy reguł wychodzących.


  c. Wybierz Port i kliknij Dalej.

  d. Wybierz TCP > Określone porty lokalne i wprowadź zakres 2221-2224. Kliknij Dalej. Wybierz Zezwalaj na połączenie i kliknij Dalej.

  e. Odznacz pole Publiczny i kliknij Dalej.

  f. Wprowadź nazwę dla nowo utworzonej reguły w polu Nazwa i naciśnij Zakończ.
 3. Usuń folder kopii dystrybucyjnej i pozwól aby usługa ESET Remote Administrator Server utworzyła na nowo folder aktualizacji:

  a. Upewnij się że opcja Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski jest włączona:

         i. Kliknij Start > Panel Sterowania > Opcje folderów.

        ii. Kliknij zakładkę Widok, zaznacz Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski i kliknij OK.

  b. Przejdź do folderu Mirror i go usuń.

  c. Otwórz konsolę ESET Remote Administrator i przejdź do sekcji Narzędzia > Opcje serwera.

  d. Kliknij zakładkę Aktualizacje, zaznacz pole Wyczyść pamięć podręczną aktualizacji a następnie Aktualizuj teraz. Gdy pojawi się okno z komunikatem wyzwolenia zdarzenia, kliknij Dalej.
 4. Zweryfikuj czy usługa ESET RA HTTP Server jest ustawiona na ręczne uruchamianie i czy logowanie ustawione jest na usługę sieciową:

  a. Kliknij Start, wpisz services.msc w pole wyszukiwania i naciśnij Enter.

  b. Wyszukaj usługę ESET RA HTTP Server.

  c. Zweryfikuj czy w polu Typ uruchamiania wybrana jest opcja Ręczny.

  d. Zweryfikuj czy w zakładce Logowanie wybrana jest Usługa sieciowa.
 5. Zweryfikuj czy usługa http kopii dystrybucyjnej działa i czy można ją z powodzeniem uruchomić ponownie.

  Jeśli nie:

  a. Zweryfikuj czy klient programu ESET na serwerze również nie może połączyć się z kopią dystrybucyjną.

  b. Zweryfikuj czy w sieci nie ma innych usług, które mogłyby nasłuchiwać na porcie 2221 (lub innym porcie przeznaczonym dla kopii dystrybucyjnej).

     • Możesz wykonać połączenie Telnet (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/telnet-faq#1TC=windows-7) lub NetStat (http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/bb490947.aspx)
 6. Zweryfikuj czy folder Mirror istnieje w systemie:

  a. Upewnij się że opcja Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski jest zaznaczona:
     
      i. Kliknij Start > Panel Sterowania > Opcje folderów.

      ii. Wybierz zakładkę Widok, Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski a następnie kliknij OK.

  b. Przejdź do folderu Mirror.

  NOTATKA:

  Lokalizacja folderu Mirror zależy od systemu operacyjnego.

  • Server 2008R2: C:\ProgramData\ESET\ESET Remote Administrator\Server\Mirror

  • XP/Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server\mirror

 7. Zweryfikuj ścieżkę do folderu Mirror. Jeśli została ustawiona niestandardowa lokalizacja, ustaw ją na domyślną: Mirror\:

  a. Otwórz konsolę ESET Remote Administrator a następnie przejdź do sekcji Narzędzia > Edytor konfiguracji ESET.

  b. Rozwiń sekcję Remote Administrator > ERA Server > Ustawienia >  Kopia dystrybucyjna i wybierz folder Mirror.

  c. Jeśli widzisz ścieżkę inną niż mirror\ w polu Wartość, podmień ją wpisując wartość mirror\ (domyślny folder).

  d. Zapisz zmiany w Edytorze konfiguracji ESET.

  e. Kliknij Narzędzia > Opcje serwera, przejdź do zakładki Aktualizacje i kliknij Aktualizuj teraz
 8. Zweryfikuj czy folder Mirror jest aktualny:

  a. Upewnij się że opcja Pokaż ukryte pliki, folder i dyski jest włączona:

  i. Kliknij Start > Panel Sterowania > Opcje folderów.

  ii. Kliknij zakładkę Widok i wybierz Pokaż ukryte pliki, folder i dyski a następnie naciśnij OK.

  b. Przejdź do folderu Mirror i otwórz plik update.verfile w Notatniku.

  c. Wyszukaj plik z aktualną datą w nazwie. Baza sygnatur wirusów będzie wyświetlona przy dacie. Wersje bazy sygnatur wirusów można porównać na stronie :

  Aktualna wersja bazy sygnatur wirusów.
 9. Usuń zawartość folderu Temp systemu Windows lub sprawdź uprawnienia do niego:

  a. Przejdź do sekcji C:\Windows\Temp.

  b. Zweryfikuj czy użytkownika posiada uprawnienie „Pełna kontrola”, klikając prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierając Właściwości >  Zabezpieczenia.

  c. Jeśli uprawnienia do folderu Temp dla użytkownika to „Pełna kontrola”, usuń jego zawartość.

III. Zanim zgłosisz problem do Działu Wsparcia Technicznego

Jeśli powyższe wskazówki nie okazały się pomocne, wygeneruj dziennik diagnostyczny przy pomocy narzędzia ESET SysInspector:

 1. Tworzenie dziennika zdarzeń przy użyciu narzędzia ESET SysInspector:

  a. Pobierz narzędzie ESET SysInspector

  b. Kliknij Pobierz ESET SysInspector. W kolejnym oknie wybierz system operacyjny na którym program będzie uruchamiany i kliknij Download.

  c. Uruchom narzędzie ESET SysInspector klikając dwukrotnie jego ikonę.

  d. Kliknij Zgadzam się aby zaakceptować warunki licencji. Proces analizy może trwać do 2 minut. Gdy się zakończy, program ESET SysInspector zostanie automatycznie uruchomiony.

  e. Kliknij Plik > Zapisz dziennik. Kliknij Tak aby potwierdzić zapisanie dziennika.

  NOTATKA:

  Zanim zapiszesz dziennik, upewnij się że plik dziennika zostanie skompresowany (*.zip).


  f. Dołącz wygenerowany dziennika do wiadomości e-mail wysyłanej do Działu Wsparcia Technicznego. Dziennik zdarzeń zostanie przeanalizowany i zwrotnie otrzymasz wskazówki odnośnie zgłaszanego problemu.
 2. Wyeksportuj plik konfiguracyjny .xml według instrukcji poniżej:

  Jak wyeksportować plik konfiguracji programu ESET?
 3. Dołącz plik konfiguracyjny .xml do wiadomości e-mail wysyłanej do Działu Wsparcia Technicznego. Plik zostanie przeanalizowany i zwrotnie otrzymasz wskazówki odnośnie zgłaszanego problemu.


Was this information helpful?