Home article search

Ako vytvorím protokol všetkých sieťových spojení zablokovaných ESET Firewallom?

Problém

 • Pracovník technickej podpory spoločnosti ESET vás požiadal o zaslanie protokolu firewallu s cieľom rýchlejšie vyriešiť váš problém.

Riešenie

Verzia 8.x a staršie verzie: Kliknite sem pre inštrukcie

Inštruktážne video (len v anglickom jazyku)
 

I. Aktivovanie zapisovania všetkých zablokovaných spojení do protokolu

 1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET.

 2. Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírených nastavení.
 1. Kliknite na NástrojeDiagnostika.
 1. Kliknite na prepínač vedľa možnosti Zapnúť rozšírené protokoly firewallu a následne kliknite na tlačidlo OK.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Po povolení rozšíreného zápisu do protokolu firewallu nasimulujte situáciu, v ktorej dochádza k blokovaniu sieťového spojenia firewallom. Pokračujte na nasledujúcu časť článku a postupujte podľa uvedených krokov.

 

II. Stiahnutie a spustenie nástroja ESET Log Collector

Nástroj ESET Log Collector vytvorí protokol firewallu (spolu s ďalšími protokolmi), ktorý našej technickej podpore umožní rýchlejšie vyriešiť váš problém.

 1. Stiahnite a spustite nástroj ESET Log Collector.
   
 2. Protokol vytvorený nástrojom ESET Log Collector zašlite prostredníctvom e-mailu pracovníkovi technickej podpory, ktorý si od vás tento protokol vyžiadal. Pokiaľ ste technickú podporu spoločnosti ESET ešte nekontaktovali, môžete tak urobiť vyplnením formulára na webovej stránke ESET, kde na účely analýzy priložíte aj vytvorený protokol.
   
 3. Pre ukončenie zápisu všetkých blokovaných spojení do protokolu zopakujte kroky uvedené v časti Aktivovanie zapisovania všetkých zablokovaných spojení do protokolu. Kliknutím na prepínač vedľa možnosti Zapnúť rozšírené protokoly firewallu (prepnutím do polohy „vypnuté“) a následným kliknutím na tlačidlo OK deaktivujete zapisovanie všetkých blokovaných spojení do protokolu.
Nezabudnite vypnúť vytváranie rozšíreného protokolu 

Po zozbieraní všetkých potrebných protokolov sa uistite, že vytváranie rozšíreného protokolu je vypnuté. V opačnom prípade môže byť vygenerovaný priveľký súbor protokolu.


Obrázok 2-1

 

Verzia 8.x a staršie verzie

I. Aktivovanie zapisovania všetkých zablokovaných spojení do protokolu

 1. Otvorte váš bezpečnostný produkt ESET. Ako otvorím hlavné okno programu ESET?

 2. Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírených nastavení.

 3. Rozbaľte sekciu SieťPersonálny firewall a kliknite na IDS a rozšírené nastavenia.

 4. V časti IDS a rozšírené nastavenia rozbaľte Hľadanie závad a označte možnosť Zapisovať všetky zablokované spojenia do protokolu. Kliknite na tlačidlo OK pre uloženie zmien.

Obrázok 3-1

 1. Po povolení zápisu blokovaných spojení do protokolu nasimulujte situáciu, v ktorej dochádza k blokovaniu sieťového spojenia firewallom. Postup, ako vyexportovať protokol všetkých zablokovaných spojení vo forme textového súboru, nájdete v nasledujúcej časti tohto článku.

II. Export protokolu

 1. V hlavnom okne programu kliknite na NástrojeProtokoly.

Obrázok 4-1

 1. V roletovom menu Protokol vyberte možnosť Personálny firewall.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na najnovší záznam a z kontextového menu vyberte možnosť Exportovať...

Obrázok 4-2

 1. V okne Uložiť ako napíšte názov súboru (napr. FW_ZABLOKOVANE_SPOJENIA_log.txt) v časti Názov súboru a ako priečinok pre uloženie súboru vyberte Pracovnú plochu.

 2. Z roletového menu Uložiť vo formáte vyberte možnosť Textový súbor (*.txt) a následne kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Pokiaľ ste kvôli vášmu problému s firewallom technickú podporu spoločnosti ESET ešte nekontaktovali, môžete tak urobiť vyplnením formulára na webovej stránke ESET, kde na účely analýzy priložíte aj vytvorený textový súbor.

 4. Pre ukončenie zápisu všetkých blokovaných spojení do protokolu zopakujte kroky uvedené v časti Aktivovanie zapisovania všetkých zablokovaných spojení do protokolu a zrušte označenie možnosti Zapisovať všetky zablokované spojenia do protokolu v kroku č. 4.Bol tento návod užitočný?