Knowledgebase business article search

ESET blokuje stránku, ktorú považujem za dôveryhodnú - ako ju vylúčim z filtrovania?

Problém

 • Stránka, ktorú považujem za dôveryhodnú je blokovaná programom ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus

Som domáci používateľ

Riešenie

Nastavenie pomocou Policy Manager (ERAC) | Nastavenie pomocou Configuration Task (ERAC) | On the client workstation


Nastavenie pomocou Policy Manager (ERAC)

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Console kliknutím na Štart  Všetky programy  → ESET → ESET Remote Administrator ConsoleESET Remote Administrator Console.
 2. Kliknite na ToolsPolicy Manager.
 3. Vyberte príslušnú politiku, ktorú chcete zmeniť a kliknite na Edit....

  Obrázok 1-1
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 4. Rozbaľte Windows desktop v5Personal firewallSettings Web access protection, vyberte HTTP address management: See dialog a kliknite na Edit.

  Obrázok 1-2
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 5. Z roletového menu List vyberte možnosť List of addresses excluded from filtering.
 6. Kliknite na Add..., v časti Address napíšte stránku alebo doménu, ktorú chcete vylúčiť z filtrovania a kliknite na OK.

  Obrázok 1-3

 7. Kliknite na OK aj v okne HTTP address management.
 8. Kliknite na ConsoleYes pre uloženie vykonaných zmien.
 9. V okne Policy Manager kliknite na OK.

Nastavenie pomocou Configuration Task (ERAC)

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Console kliknutím na Štart  Všetky programy  → ESET → ESET Remote Administrator ConsoleESET Remote Administrator Console.
 2. Kliknite na FileNew Task....

  Obrázok 2-1
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 3. V okne New Task, vyberte Configuration a kliknite na OK.

  Obrázok 2-2

 4. Kliknite na Create....
 5. Rozbaľte Windows desktop v5Personal firewallSettings Web access protection, vyberte HTTP address management: See dialog a kliknite na Edit.

  Obrázok 2-3
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 6. Z roletového menu List vyberte možnosť List of addresses excluded from filtering.
 7. Kliknite na Add..., v časti Address napíšte stránku alebo doménu, ktorú chcete vylúčiť z filtrovania a kliknite na OK.

  Obrázok 2-4

 8. Kliknite na OK aj v okne HTTP address management.
 9. Kliknite na ConsoleYes pre uloženie vykonaných zmien.
 10. V okne Configuration For Clients kliknite na Next.
 11. Z časti All items pridajte klientské stanice pre ktoré chcete aplikovať configuration task kliknutím na >> a následne kliknite na Next.

  Obrázok 2-5

 12. Review the details of your task in the Task Report window and then click Finish to apply the configuration.


On the client workstation

 1. Open the main program window by double-clicking the ESET icon in your Windows notification area or by clicking Start → All Programs → ESET → ESET Endpoint Security or ESET Endpoint Antivirus.
 2. Press the F5 key to open the Advanced Setup window.
 3. Expand Web and email Web access protection, click URL address management and then select List of addresses excluded from filtering from the drop-down menu.
 4. Click Add, type the website or domain you want excluded in the Enter a mask for URL address field and click OK.

  NOTE:

  For each website you add, be sure to either include "www." or a wildcard "*" symbol, as in "www.eset.com" or "*eset.com".

  Obrázok 3-1
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 5. Click OK to save your changes and exit the Advanced Setup window.


Bol tento návod užitočný?