Home article search

Ako sa používa nástroj ESET Online Scanner?

Problém

 • Kontrola systému pomocou nástroja ESET Online Scanner
   
 • Chybové hlásenie „ESET prestal pracovať“
   
 • Po otvorení programu ESET sa zobrazuje formulár na kontaktovanie technickej podpory, no iné možnosti nie sú dostupné
   
 • Prázdny priečinok ESET v ponuke Štart
   
 • Čo je nové?

Riešenie

Čo je nové?

Najnovšia verzia ESET Online Scanner je novou generáciou nášho známeho nástroja ESET Online Scanner. Už viac nie je viazaný na ovládacie prvky Active X, vďaka čomu získal úplnú nezávislosť od internetových prehliadačov. 

Nové funkcie nástroja ESET Online Scanner:

 • kontrola umiestnení automatického spustenia – umiestnenia programov, ktoré sa automaticky spúšťajú pri štarte operačného systému Windows
 • kontrola zavádzacieho sektoru
 • kontrola registrov a vyčistenie od malvéru nachádzajúceho sa v registroch (trojan poweliks)
 • liečenie počas reštartu operačného systému a následná opätovná kontrola predtým infikovaných súborov
   

Ako spustím Online Scanner?

Inštruktážne video (iba v anglickom jazyku)

 1. Stiahnite ESET Online Scanner.
   
 2. Inštalátor spustite dvojitým kliknutím na stiahnutý .exe súbor.
   
 3. Prečítajte si Podmienky používania a svoj súhlas potvrďte kliknutím na tlačidlo Prijať.
   


Obrázok 1-1

 1. Zvoľte jednu z možností ohľadom detekcie potenciálne nechcených aplikácií (viac o potenciálne nechcených aplikáciách sa dočítate tu). Pre prispôsobenie kontroly môžete upraviť rozšírené nastavenia (napríklad pridať alebo odstrániť ciele kontroly).

  Kliknite na tlačidlo Kontrola pre aktualizovanie vírusovej databázy a zahájenie kontroly.


Obrázok 1-2

 1. Počas kontroly sa zobrazuje ukazovateľ priebehu kontroly, ako aj názov a cesta k aktuálne kontrolovanému súboru. Priebežne je zobrazovaný aj počet nájdených hrozieb. Pre ukončenie kontroly môžete kedykoľvek kliknúť na tlačidlo Zastaviť.


Obrázok 1-3

Nájdená hrozba

V okne Nájdené hrozby sa zobrazí zoznam nájdených hrozieb a možnosť tieto hrozby začať liečiť. Pokiaľ ste v rozšírených nastaveniach nástroja ESET Online Scanner zapli možnosť Liečiť hrozby automaticky, liečenie po skončení kontroly prebehne automaticky.

 


Obrázok 1-4

 1. Po skončení kontroly sa automaticky zobrazia výsledky kontroly.

  • Pre odstránenie všetkých súborov a priečinkov, ktoré ESET Online Scanner vytvoril, označte možnosť Odstrániť dáta aplikácie pri zatvorení a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Súbory presunuté do karantény nebudú odstránené. Pre obnovu súborov presunutých do karantény si prečítajte nasledujúci článok: Ako obnoviť súbory, ktoré ESET Online Scanner presunul do karantény?


Obrázok 1-5
 

Rozšírené nastavenia

V okne Nastavenia kontroly kliknite na Rozšírené nastavenia, kde môžete meniť nastavenia kontroly. Môžete napríklad zvoliť ľubovoľné adresáre, ktoré chcete skontrolovať, alebo sa rozhodnúť, či zapnúť/vypnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií.


Obrázok 1-6

Po rozbalení sekcie Rozšírené nastavenia sa zobrazia pôvodné nastavenia (v prípade, že ste neurobili žiadne zmeny).

Keď prejdete kurzorom nad informačnú ikonu  vedľa ktorejkoľvek položky, zobrazia sa informácie o príslušnej funkcii.


Obrázok 1-7

Pokiaľ chcete zmeniť prednastavené ciele kontroly (pridať alebo odstrániť disky, ktoré má nástroj ESET Online Scanner skontrolovať), kliknite na možnosť Zmeniť... v časti Aktuálne ciele kontroly.

Obrázok 1-8Bol tento návod užitočný?