You are viewing a printer friendly version of this ESET Knowledgebase article.

Databáza znalostí ESET

Databáza znalostí ESET

Nefunguje mi internet – Ako nastavím IDS, aby nedochádzalo ku konfliktom s routrom?

Problém

 • Po inštalácii ESET Smart Security sa nedokážem pripojiť na internet

Riešenie

V niektorých prípadoch bude ESET Personálny firewall zistiťovať internú IP komunikáciu z routra ako potenciálnu hrozbu. Postupujte podľa pokynov v časti I pre zistenie IP adresy routera. V časti II pridáte vylúčenia v ESET Smart Security pre túto IP adresu.

I. Zistenie IP adresy vášho zariadenia

 1. Stlačte klávesy Windows + R pre otvorenie dialógového okna Spustiť.
 2. Zadajte CMD do poľa Otvoriť a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zadajte príkaz ipconfig do príkazového riadka a stlačte klávesu Enter. Zobrazia sa informácie o pripojení k miestnej sieti.
 4. Vyhľadajte pole Default Gateway (resp. Predvolená brána). Poznačte si štvordielnu IP adresu, a uistite sa, že IP adresa patrí do nasledujúceho rozsahu (kde "x" je číslo medzi 0 a 255):
  • 172.16.x.x - 172.31.x.x
  • 192.168.x.x
  • 10.x.x.x

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V prípade, že IP adresa je v horeuvedenom rozsahu, je to privátna IP adresa a môže byť bezpečne vylúčená v ESET Smart Security (časť II, pridanie tohto vylúčenia). V prípade, že IP adresa nepatrí do tohto rozsahu, spojenie by bolo považované pri detekcií ako verejné. Odporúčame kontaktovať vášho internetového providera pre ďalšiu pomoc.

II. Pridať vylúčenie pre IP adresu vášho routera