Home article search

Dostávam chybové hlásenie, že inštalácia bezpečnostného produktu ESET bola predčasne ukončená.

Problém

Používateľom sa može zobrazovať niektoré z nasledovných hlásení:

 • "Inštalácia programu ESET Smart Security bola predčasne ukončená"
 • Inštalácia nebola úspešná: "Vrátenie akcie späť"
 • Chýba Base Filtering Engine
 • "Inicializácia Personálneho firewallu ESET zlyhala"
 • "Služby neboli spustené"
 • "Inicializácia Vírusového skenera zlyhala"
 • "Počítač nebol reštartovaný po procese odinštalácie. Prosím reštartujte počítač a spustite inštalátor znova."
 • "Vyskytla sa chyba pri spúšťaní služieb. Kontrola aplikačných protokolov (POP3, HTTP) nebude funkčná."

Podrobnosti

 • Malware alebo infiltrácia môže spôsobiť, že sa vykoná v systéme Windows príkaz (sc delete bfe), ktorý spôsobí zastavenie služby Base Filtering Engine hneď po štarte systému. Tento problém sa netýka iba infiltrácie Win32/Sirefef, ale aj viacero falošných antivírusových programov. Podobný problém nastáva aj keď falošný antivírus vykoná príkaz, ktorý skryje súbory.

Riešenie

I. Overte, či nechýba služba Base Filtering Engine

 1. Kliknite na Štart, napíšte services.msc do políčka vyhľadávania a potom kliknite na services.

Obrázok 1-1

 1. Vyhľadajte Base Filtering Engine v stĺpci "Name", ktorý je zoradený podľa abecedy.

Obrázok 1-2
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

Ak sa služba Base Filtering Engine nachádza v zozname, postupujte podľa nasledovného návodu:

Ak v zozname chýba Base Filtering Engine, postupujte podľa inštrukcií z časti II. tohto článku.

II. Spustite nástroj ESET SirefefCleaner s parametrom /r pre obnovenie služby Base Filtering Engine

 Nástroj ESET SirefefCleaner umožňuje obnoviť Base Filtering Engine s použitím parametra /r. Postupujte podľa týchto krokov aj v prípade, že váš počítač nie je infikovaný:

 1. Stiahnite si nástroj ESET SirefefCleaner

  Kliknite na možnosť Uložiť súbor a vyberte umiestnenie, kde sa súbor uloží.
 1. Stlačte klávesu Windows + R pre otvorenie okna Spustenie.
 2. Napíšte C:\Users\%username%\Downloads\ESETSirefefCleaner.exe /r (kde C je názov lokálneho disku a %username% je názov používateľského konta) a kliknite na OK. Uložený súbor je možné vyhľadať aj manuálne cez tlačidlo Prehľadávať... (nezabudnite však následne ešte dopísať príslušný parameter /r).

Obrázok 2-1

 1. Kliknite na Áno v okne Kontrola používateľských kont.
 2. Kliknite na Agree v okne ESET Win32/Sirefef Cleaner License Agreement.
 3. Nástroj preskenuje operačný systém a v prípade, že nie je detegovaná infiltrácia, automaticky sa ukončí. Ak je infiltrácia detegovaná, pokračujte podľa pokynov na obrazovke. Po skončení sa môže zobraziť hlásenie s požiadavkou o manuálne reštartovanie počítača.
 4. Po reštartovaní počítača nainštalujte bezpečnostný program ESET:


Bol tento návod užitočný?