Knowledgebase business article search

Ako môžem premigrovať ESET Remote Administrator zo starého servera na nový?

Riešenie

Pred migráciou

 • Uistite sa, že máte dostatok voľného miesta na disku a dočasného miesta na disku pre vykonanie tejto migrácie (proces migrácie vyžaduje 3-4 krát viac voľného miesta na disku ako je skutočná veľkosť databázy). Nedostatok miesta na disku je častou príčinou zlyhania migrácie.
 • Nedeaktivujte starý server, pokým si nie ste istí, že vaše klientské stanice komunikuje s novým serverom.

Ak chcete preniesť rovnakú verziu programu ESET Remote Administrator zo starého servera na nový, postupujte podľa nasledujúceho sprievodcu krok po kroku:

 1. Aktualizujte vašu existujúcu inštaláciu ESET Remote Administrator (ERA) na najnovšiu verziu.
 2. Nainštalujte ESET Remote Administrator Console a Server na váš nový server. Môžete preskočiť zadanie licenčného súboru, používateľského mena a hesla a pod. počas inštalácie. Tieto nastavenia môžete importovať z existujúcej inštalácie neskôr.
 3. Na vašom novom serveri vytvorte výnimku vo Windows Firewall pre ERA. Pre vylúčenie konkrétnych aplikácií pozrite nižšie:
 • 32-bitové operačné systémy
  C:\Program Files\ESET\ESET Remote Administrator\Server\era.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Remote Administrator\Server\ehttpsrv.exe
 • 64-bitové operačné systémy
  C:\Program Files (x86)\ESET\ESET Remote Administrator\Server\era.exe
  C:\Program Files (x86)\ESET\ESET Remote Administrator\Server\ehttpsrv.exe
 1. Zastavte Službu ERA Service na vašom novom serveri.
 2. Zastavte Službu ERA Service na vašom starom serveri.
 3.  Na vašom starom serveri zazálohujte všetky súbory v zložke ERA Server (skopírujte ich na bezpečné miesto, napríklad prenosné médium ako USB Kľúč alebo prenosný Harddisk). Prednastavené umiestnenie tejto zložky sa líši podľa operačného systému. Použite správnu zložku podľa príkladu uvedeného nižšie:
 • Windows Server 2003 / Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server\
 • Windows Server 2008,2011 / Windows 7,8: C:\ProgramData\ESET\ESET Remote Administrator\Server\
 1. Prejdite do zložky ERA Server na vašom novom serveri a nakopírujte sem súbory z vášho starého servera (súbory, ktoré ste zálohovali v Kroku č.6). doplicitné súbory prepíšte novými súbormi z vášho starého servera.
 2. Prejdite do zložky ERA Server na vašom novom serveri (pozri Krok č.6) a nájdite súbor ERA.xml. Otvorte ho pomocou textového editora (napríklad Notepad) a všetky výskyty hostname používaného vaším starým serverom nahraďte hostname nového servera.
 3. Na vašom novom serveri zmeňte hostname v databáze naštartovaním služby ERA Server service pomocou jedného z nasledovných príkazov v príkazovom riadku:
 • 32-bitové operačné systémy
  C:\Program Files\ESET\ESET Remote Administrator\Server\era.exe -server_name_repair
 • 64-bitové operačné systémy
  C:\Program Files (x86)\ESET\ESET Remote Administrator\Server\era.exe -server_name_repair
 1. Na vašom novom serveri naštartujte službu ERA Server service.
 2. Na vašom novom serveri otvorte ESET Policy Manager a nahraďte všetky záznamy o hostname vášho starého servera a/alebo IP adresy hostname alebo IP adresou vášho nového servera.
  1. Otvorte ESET Remote Administrator Console.
  2. Kliknite na Tools > Policy Manager.
  3. Zvoľte si prednastavenú politiku pre klientov a kliknite na Edit Policy.
  4. Nahraďte všetky záznamy o hostname a/alebo IP adrese vášho starého servera hostname alebo IP adresou vášho nového servera.
  5. Kliknite na Console > Yes po skončení.
  6. Opakujte kroky c až e pre všetky politiky aplikované na klientoch.
 3. Na vašom novom serveri nahraďte všetky záznamy o hostname vášho starého servera vo všetkých inštalačných balíčkoch pomocou hostname vášho nového servera.

  1. Otvorte ESET Remote Administrator Console.
  2. Prejdite na záložku Remote install.
  3. Kliknite na Actions > Manage Packages.
  4. Použite menu Type a Name pre voľbu inštalačného balíka.
  5. Kliknite na Edit pod Edit/Select configuration associated with this package.
  6. Nahraďte všetky záznamy o hostname a/alebo IP adrese vášho starého servera hostname alebo IP adresou vášho nového servera.
  7. Opakujte kroky d až f pre všetky existujúce inštalačné balíky.
 4. Na vašom starom serveri naštartujte službu ERA Server service.
 5. Na vašom starom serveri nakonfigurujte klientov aby sa pripájali na nový server.

Odporúčaný krok

Odporúčame zvážiť nasledovný krok pre uľahčenie migrácie.Bol tento návod užitočný?