Knowledgebase business article search

Klientské stanice sa neaktualizujú z mirroru, ktorý poskytuje ESET Remote Administrator Server

Problém

 • Licenčný súbor bol pridaný na klientskej stanici s programom ESET Endpoint Antivirus/ESET Endpoint Security ako aj na server, kde je nainštalovaný ESET Remote Administrator Server
 • Klientské stanice sa neaktualizujú z mirroru, ktorý poskytuje ESET Remote Administrator Server
 • Konflikt medzi ESET RA HTTP Server service a ESET HTTP Server service
 • Na jednej stanici je nakonfigurovaný viac ako jeden mirror pre poskytovanie aktualizácií vírusovej databázy pre klientské stanice (vzniká konflikt pri využívaní rovnakého portu)

Riešenie

I. Vypnutie vytvárania kópie aktualizácií na klientskej stanici

 1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného programu ESET kliknutím na ikonu vedľa systémového času, alebo kliknite na Štart → Všetky programy → ESET → ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus.
 1. Stlačte klávesu F5 pre otvorenie okna Nastavenia.
 2. Rozbaľte časť Aktualizácia a kliknite na Všeobecné → Nastaviť....

  Obrázok 1-1
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne


 3. Kliknite na záložku Mirror a odznačte možnosť Sprístupniť kópie aktualizácie cez HTTP server.

  Obrázok 1-2

 4. Následne odznačte možnosť Vytvárať kópie aktualizácií a kliknite na OK. Pokračujte časťou II.

  Obrázok 1-3II. Odstránenie licenčného súboru/ov na klientskej stanici

 1. V okne Nastavenia rozbaľte časť Nástroje a kliknite na Licencie.
 1. V časti Licencie vyberte požadovaný záznam, kliknite na Odstrániť a potvrďte OK pre uloženie zmien. Pokračujte časťou III.

  Obrázok 1-4
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okneIII. Overenie, že všetky ESET služby sú správne spustené

 1. Kliknite na Štart →  Spustiť... a napíšte services.msc
 1. V okne Services vyhľadajte ESET RA HTTP Server a overte, že Status je nastavený na Started a Startup Type je nastavený na Manual.

  • Ak je ESET RA HTTP Server služba zastavená, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Spustiť.

  • Ak nie je možné uvedenú službu spustiť, može to byť z dôvodu obsadenia portu 2221 inou aplikáciou. Pre riešenie situácie reštartujte server, alebo prideľte pre ESET Remote Administrator HTTP Server iný port. Tento port je následne potrebné zmeniť aj na pracovných staniciach. Pre bližšie informácie pozrite časť Zmena portu pre ESET RA HTTP Server.

  Obrázok 1-5
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Vyhľadajte ESET HTTP Server a overte, že Status je nastavený na Stopped (prázdne pole) a Startup Type je nastavený na Manual.

  Obrázok 1-6
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Console.
 1. Kliknite na Tools →  Server options a vyberte záložku Updates. Zaškrtnite možnosť Clear update cache a kliknite na Update now.

  Obrázok 1-7

 1. V prípade, že sa aktualizácia vykoná úspešne, kliknite na OK.

Riešenie problémov: Zmena portu pre ESET RA HTTP Server

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Console a kliknite na Tools →  Server options a vyberte záložku Updates.
 1. V časti HTTP(s) server port napíšte nové číslo portu a kliknite na OK.

  Obrázok 1-8

 1. Zmeňte nastavenia aj pre klientské stanice pomocou Policy Manager. Kliknite na Tools  →  Policy Manager.
 1. Vyberte politiku, ktorú chcete zmeniť a kliknite na Edit.
 1. Rozbaľte Windows desktop v5 →  Update →  Profile→  Settings a kliknite na Update server.
 1. Z menu vyberte možnosť <Custom update server>, napíšte nové číslo portu (napr. http://servername:8080) a uložte vykonané zmeny.

  Obrázok 1-9
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okneBol tento návod užitočný?