Home article search

Čo sú potenciálne nechcené aplikácie?

Riešenie

Potenciálne nechcené aplikácie

Potenciálne nechcená aplikácia je program, ktorý obsahuje adware, inštaluje panely nástrojov alebo sleduje ďalšie nejasné ciele. Vyskytujú sa situácie, keď sa používateľ rozhodne, že výhody, ktoré mu potenciálne nechcená aplikácia poskytuje, prevyšujú riziko spojené s jej používaním.

Z tohto dôvodu ESET radí tieto aplikácie do kategórie s nižším rizikom ako iné typy škodlivého softvéru, napr. trójske kone alebo červy. Počas inštalácie vám náš softvér ponúkne možnosť zapnúť, resp. vypnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií, ako môžete vidieť na tomto obrázku:

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach programu. Kliknite na vašu verziu programu nižšie pre návod, ako zmeniť tieto režimy detekcie:

Upozornenie – našla sa potenciálna hrozba

Keď sa nájde potenciálne nechcená aplikácia, budete môcť zvoliť, čo má program urobiť:

  • Prerušiť – zvolením tejto možnosti zablokujete prístup potenciálnej hrozby do vášho počítača. 
  • Ignorovať – nebude vykonaná žiadna akcia a potenciálna hrozba získa prístup do vášho počítača.
  • Ak si želáte natrvalo povoliť spustenie tejto aplikácie na vašom počítači bez ďalších varovaní, kliknite na Pokročilé nastavenia a označte možnosť Vylúčiť z detekcie.

Pozor:

Potenciálne nechcené aplikácie môžu so sebou niesť riziko inštalácie reklamného softvéru (adware), panelov nástrojov a nechcených programových súčastí.

Obr. 1-2

Potenciálne nechcené aplikácie – software wrappers

Softvérový „wrapper“ (z angl. baliť, obaľovať) je špeciálny softvér na zmenu aplikácií, ktorý využívajú napríklad niektoré internetové stránky ponúkajúce rozličné súbory na stiahnutie. Wrapper je aplikácia tretej strany, ktorá vám nainštaluje program, ktorý si chcete stiahnuť, ale súbežne s ním nainštaluje aj ďalší softvér, ako napríklad panely s nástrojmi do internetového prehliadača alebo adware. Tento prídavný softvér tiež môže zmeniť nastavenia domácej stránky či nastavenia vyhľadávania vo vašom prehliadači. Mnohé internetové stránky poskytujúce služby ukladania/sťahovania súborov (file hosting) často neupozornia predajcov softvéru ani používateľov na zmenu v sťahovaných súboroch a neuľahčujú možné vynechanie už spomínaných potenciálne nechcených sprievodných dodatkov pri inštalácii. Z týchto dôvodov ESET klasifikuje softvérové „wrappery“ ako jeden z typov potenciálne nechcených aplikácií, aby tak mali používatelia možnosť výberu, či chcú sťahovaný súbor prijať alebo sťahovanie odmietnuť.

Upozornenie – našiel sa potenciálne nechcený obsah

Ak je povolená detekcia potenciálne nechcených aplikácií vo vašom ESET produkte, webové stránky, ktoré sú podozrivé svojím správaním (napr. šírením potenciálne nechcených aplikácií alebo vedením používateľov k vykonaniu takých krokov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na prehľadávanie webu či systém počítača), budú zablokované ako potenciálne nechcený obsah. Ak sa zobrazí upozornenie, že stránka, ktorú sa pokúšate navštíviť, je klasifikovaná ako potenciálne nechcený obsah, môžete kliknúť na možnosť Prejsť naspäť, čím sa dostanete o krok späť od zablokovanej webovej stránky, alebo možnosť Ignorovať alebo pokračovať, čím povolíte načítanie stránky.

Obr. 1-3Bol tento návod užitočný?