Knowledgebase business article search

GLE error code 997

Riešenie

Počas vzdialenej (push) inštalácie pomocou ESET Remote Administrator (ERA) sa môže vyskytnúť nasledujúce chybové hlásenie:  "Could not retrieve required information from target computer (RES error code 14, GLE error code 997)".

Tento problém sa môže vyskytnúť počas inštalácie ESET klientskeho riešenia bežiaceho na operačnom systéme Windows 2000 z ERA bežiaceho na Windows Server 2003.

Pre vyriešenie problému spustite ERA Server pod administrátorským účtom na serveri podľa nasledujúceho postupu:

  1. Kliknite na Štart →  Ovládací panel →  Nástroje na správu (Administrative Tools) →  Services.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ESET Remote Administrator Server a vyberte Vlastnosti
  3. Otvorí sa okno ESET Remote Administrator Server Properties. Na karte Log On vyberte This account a napíšte Administrator.
  4. Kliknite na OK pre zatvorenie okna, pravým tlačidlom myši kliknite na  ESET Remote Administrator Server a z ponúkaných možností vyberte Restart.
  5. Pokúste sa opätovne o vzdialenú (push) inštaláciu.

POZNÁMKA:

Ak inštalácia prebehne úspešne, odporúčame Vam prepnutie ERA Servera späť do predvolených nastavení (krok 3, vyberte možnosť Local system account).Bol tento návod užitočný?