Knowledgebase business article search

Zadanie instalacji wypychanej wyświetla status „oczekuje” w konsoli ESET Remote Administrator

Problem

  • Nie można ukończyć instalacji wypychanej. Pojawia się status „oczekuje”
  • Problemy z uruchamianiem serwera ESET Remote Administrator server z uprawnieniami administracyjnymi
  • Dysk systemowy zapełnia się plikami RAS.temp

Rozwiązanie

Usługę ESET Remote Administrator (ERA) service należy uruchomić z uprawnieniami administratora domenowego. Aby ustawić uprawnienia dla administratora domenowego, zapoznaj się z instrukcją poniżej:

Ważne!

Przed przystąpieniem do poniższej instrukcji, zamknij konsolę ESET Remote Administrator Console klikając Plik > Zakończ.

  1. Kliknij Start > Panel Sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi.
  2. Kliknij prawym klawiszem myszy na usługę ESET Remote Administrator Server i z menu wybierz Właściwości.


  3. Kliknij zakładkę Logowanie a następnie wybierz To konto. Wprowadź poświadczenia administratora domenowego i naciśnij OK.


  4. Aby zmiany zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić usługę ESET Remote Administrator Server.


  5. Spróbuj ponownie przeprowadzić instalację wypychaną.

Ważne!

Jeśli posiadasz oczekujące zadania instalacji wypychanej, zanim przystąpiłeś do powyższych kroków, pamiętaj aby je wcześniej pousuwać. Aby to zrobić kliknij zakładkę Instalacja zdalna >  Zadania instalacji. Kliknij prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybierz Usuń.Was this information helpful?