Home article search

Błąd aktualizacji po komunikacie „Dostępna darmowa aktualizacja”

Problem

 • Błąd po komunikacie o aktualizacji produktu
 • Nie można zaktualizować
 • Komunikat „Dostępne bezpłatne uaktualnienie” albo „Dostępna nowa wersja”

Szczegóły

Po aktualizacji poprzedniej wersji programu ESET do najnowszej, niektóre ustawienia nie zostaną zapisane. Poniższe ustawienia nie zapisują się przy aktualizacji z wersji 7 i 8 do wersji 9:

 • Dane licencyjne (nazwa użytkownika i hasło) — w wersji 9 i późniejszych do aktywacji produktu wymagany jest Klucz Licencyjny.  Skąd uzyskać klucz licencyjny? (użytkownicy domowi).
   
 • Interfejs użytkownika: ukryte okno powiadomień – ta opcja została wycofana w wersji 9 i późniejszej. 
   
 • Sieć: Zintegruj z systemem.

Ustawienia Integracji z systemem w wersji 7/8 Ustawienia zapory osobistej w wersji 9
Zapora osobista jest nieaktywna Tylko opcja „Włącz zaporę osobistą” jest wyłączona 
Skanuj tylko protokoły aplikacji „Włącz ochronę przed atakami z sieci (IDS)”
i „Włącz ochronę przed botnetami” są ponownie włączone.
Zapora osobista jest całkowicie wyłączona Następujące ustawienia są ponownie włączone:
 • Ochrona przed atakami z sieci (IDS)
 • Ochrona przed botnetami
 • Ochrona przed atakami typu „phishing”
 • Ochrona dostępu do stron internetowych

Poniższe ustawienia dotyczą migracji z wersji 8.0.319:

 • Aktualizacja: Wycofanie aktualizacji – wersja migawki domyślnie może być ustawiona na poprzednią wersję. 
   
 • Interfejs użytkownika: Sygnały dźwiękowe oraz powiadomienia – Ta funkcja w wersji 9 została zmieniona na 200 sekund. 
   
 • Interfejs użytkownika: Menu kontekstowe (tylko skanowanie) – Opcja menu kontekstowego od wersji 9 może być włączona bądź wyłączona.

Rozwiązanie

Aby wykonać aktualizację programu do najnowszej wersji, naciśnij Uaktualnij teraz.

Kiedy aktualizacja się zakończy, wyłącz i włącz ponownie komputer. Jeżeli natrafiłeś na problem, sprawdź Rozwiązywanie problemów.

 

Rozwiązywanie problemów

Po ponownym włączeniu komputera może pojawić się komunikat Produkt nieaktywowany. Jeżeli widzisz taki komunikat naciśnij przycisk Aktywuj produkt oraz podaj swój Klucz licencyjny. Skąd uzyskać Klucz licencyjny?

 

ESET nie może zostać automatycznie zaktualizowanyalboAktualizacja produktu nie powiodła się"

Jeżeli pojawił się komunikat „ESET NOD32 Antivirus/Smart Security nie może zostać zaktualizowany", zalecamy deinstalacje oraz ponowną instalację Twojego produktu ESET.

 

„Ochrona antywirusowa nie funkcjonuje”

Żeby usunąć ten problem, uruchom aktualizację baz sygnatur wirusów i uruchom ponownie komputer.Was this information helpful?