Home article search

Ako nastavím zobrazenie ikony ESET vedľa hodín na spodnej lište vo Windows 7?

Riešenie

Windows 7 bežne nezobrazí ikonu ESET v oblasti oznámení Windows (systémová lišta). Ak chcete, aby sa ikona zobrazovala vedľa systémových hodín, postupujte takto:

  1. Kliknite na malú šípku-hore umiestnenú vedľa systémových hodín v pravom dolnom rohu obrazovky.
  1. V kontextovom menu kliknite na Prispôsobiť... (Customize).
  1. Nájdite záznam ESET GUI a v roletovom menu napravo označte Zobrazovať ikony a notifikácie (Show icons and notifications).

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre zobrazenie vo vyššom rozlíšení

  1. Kliknite na OK. Ikona ESET sa bude odteraz zobrazovať na spodnej lište Windows a uľahčí vám prístup k vášmu produktu ESET.


Bol tento návod užitočný?