Home article search

Čo mám spraviť po obnovení licencie k môjmu produktu ESET?

Riešenie

Som firemný používateľ

V prípade produktov určených pre domácnosti sa po obnovení licencie zväčša nevyžaduje žiadny ďalší zásah používateľa. V niektorých prípadoch môže dôjsť k menšiemu oneskoreniu aktualizovania dátumu platnosti licencie a sťahovania programových aktualizácií. Ochrana proti škodlivému softvéru a vírusom je aj napriek oneskoreniu stále aktívna.

Dôležité!

Neodinštalujte váš produkt ESET za účelom vykonania upgradu na novšiu verziu, kým sa neobnoví váš dátum vypršania licencie a kým neprebehne aktualizácia na najnovšiu verziu vírusovej databázy. Kedy mi vyprší licencia?

Ak obnovíte licenciu ešte pred dátumom skončenia platnosti licencie: nový dátum vypršania licencie bude zobrazený až po uplynutí pôvodného dátumu platnosti. Po tomto dni vám odporúčame aktualizovať produkty ESET na najnovšiu dostupnú verziu:

Ak máte problém pri aktualizovaní vírusovej databázy alebo pri aktualizácii verzie programu: skúste do produktu opätovne vložiť svoje licenčné údaje. Postupujte podľa nasledujúceho článku databázy znalostí:

Ak potrebujete pomôcť so stiahnutím a inštaláciou bezpečnostných produktov ESET pre domácnosti: navštívte jeden z nasledujúcich článkov venovaný vášmu produktu:

 Bol tento návod užitočný?