You are viewing a printer friendly version of this ESET Knowledgebase article.

Databáza znalostí ESET

Databáza znalostí ESET

Ako vytvorím protokol pomocou diagnostického nástroja SysInspector?

Riešenie

| Sysinspector 32-bitSysinspector 64-bit | Sysinspector simuláciaSúvisiace články | Kontaktujte technickú podporu |

ESET SysInspector je moderný, voľne šíriteľný nástroj diagnostiky, koncipovaný tak, aby čo najviac zlepšil vaše skúsenosti s poskytovaním podpory pre zákazníkov. Nástroj vykoná hĺbkovú analýzu konfigurácie Vášho počítača, ktorá poskytne tímu Technickej podpory dôležité informácie o tom, ako odstrániť Váš momentálny problém. Pre vysvetlenie a pokyny ohľadom stiahnutia a používania nástroja ESET SysInspector čitajte ďalej:

ESET Knowledgebase Video Ak si chcete pozrieť video, resp. cvičenie objasňujúce tento postup, prosím kliknite sem. Ak ju ešte nemáte, prosím stiahnite a nainštalujte si najnovšiu verziu programu Adobe Flash Player.

 

 1. Stiahnite si verziu ESET SysInspector pre Váš typ počítača z jedného týchto odkazov:

  ESET SysInspector 32-bitová verzia

  ESET SysInspector 64-bitová verzia

  POZNÁMKA:

  Záznam protokolu SysInspector môžete vytvoriť aj priamo v produkte, stačí ak sa v základnom okne produktu prepnete do Rozšíreného režimu zobrazenia (slačením CTRL+M) a potom kliknete na Nástroje → SysInspector a v spodnej časti zobrazeného okna kliknete na tlačidlo Pridať...
  Zobrazí sa okno Pridanie záznamu o stave počítača, do ktorého zadajte ľubovoľný názov pre vytváraný protokol a kliknite na Pridať. Počkajte kým sa protokol vytvorí. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na názov práve vytvoreného protokolu a kliknite na Exportovať. Ďalej pokračujte bodom 5. tohto postupu.

 2. Po výzve či chcete súbor stiahnuť alebo uložiť, kliknite na Uložiť a uložte súbor na Vašu pracovnú plochu.
 3. Dvakrát kliknite na ikonu nástroja SysInspector na Vašej pracovnej ploche a kliknite na Spustiť. SysInspector bude po dobu niekoľkých minút prezerať Váš počítač a nakoniec vytvorí protokol.

 

 

Obr. 1-1

 1. Hneď po ukončení analýzy sa zobrazí hlavné okno programu SysInspector. Kliknite na Súbor → Uložiť protokol a uložte tak protokol. Kliknite na Áno pre potvrdenie.

  POZNÁMKA:

  Ak nechcete, aby boli v protokole uvedené Vaše osobné informácie, generujte protokol sltačením CTRL+G.

Obr. 1-2

 1. Vyberte Vašu pracovnú plochu a kliknite na Uložiť.

  POZNÁMKA:

  Skôr ako uložíte súbor s protokolom na Váš počítač, uistite sa, že v roletovom menu Uložiť ako: je nastavené ESET SysInspector protokol v archíve (*.zip). Meno súboru na uloženie bude prednastavené, nerobte žiadne úpravy mena súboru pri jeho ukladaní (v prípade, že ukladáte protokol priamo z bezpečnostného produktu ESET meno prednastavené nebude a odporúčame Vám zvoliť si taký istý názov ako pri vytváraní protokolu).

Obr. 1-3

 1. V odpovedi na e-mail centra Technickej podpory priložte tento súbor. Technik centra podpory skontroluje Váš protokol, na základe čoho Vám odporučí další postup.

  POZNÁMKA:

  Ak pre Vás nie je možné pripojiť archívny súbor typu .zip ku správe, premenujte príponu súboru na .file (napr. SysInspector.file) a pripojte súbor.

Kliknutím na tento obrázok spustíte náučné video (príp. interaktívnu tréningovú simuláciu) o problematike v tomto článku:

Späť na začiatok

Súvisiace články:

Načo slúži ESET SysInspector?

Ako sa presvedčím, či má inštalačný balík môjho produktu ESET, alebo iná aplikácia ESET digitálny podpis?