[KB3678] Támogatott az ESET termékem? Az ESET otthoni termékek élettartamának végére vonatkozó irányelvei (ESET End of Life policy)

Probléma

Megoldás

Az otthoni termékek élettartamának végével (EOL) kapcsolatos irányelveket tartalmazó teljes dokumentum (PDF)

 
Összefoglalás

Ezen dokumentum célja az ESET otthoni termékek életciklusainak bemutatása, illetve a termékek élettartamának végével (EOL) valamint az ESET termékek támogatási kötelezettségével kapcsolatos irányelvek meghatározása. Szeretnénk ha ügyfeleink betekintést nyerhetnének az otthoni termékeink élettartamának végét érintő folyamatokba, aminek eredményeként a programok élettartamának végével (EOL - End of Life End) kapcsolatos folyamatok átláthatók és kiszámíthatók lesznek az összes érintett számára, így biztosítva ügyfeleinknek a lehető legmagasabb szintű védelmet.

A dokumentum elkészítése során termékkategóriákat és azokra testreszabott támogatási irányelveket hoztunk létre. Ezek az irányelvek minden létező termékre és termékverzióra érvényesek és az ügyfeleinkkel kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalásainkkal összhangban készültek el. Természetesen ez a kialakított szabályrendszer - az egységes folytonosság megtartása érdekében - a jövőben kiadott verziók esetében is alkalmazásra kerül.
Bemutatunk egy értelmező sablont, amelyben a verziók számozása mellett az új követendő iránymutatások és szabályok kerültek kidolgozásra.

Programverziók számozása

Az ESET az iparági szabványokat követi a termékverziók számozását illetően. Az alábbi példa egy programverzió számozásának részletes értelmezését mutatja be:

A verziók számozásának magyarázata

ESET Smart Security Premium version 14.2.10.0 jelentése

14.

Főverzió

2.

Alverzió/Szervíz kiadás

10.

Build szám/Javítási (Patch) szint

0

További megkülönböztető számjegy (pl. nyelvi változat)

 • Főverzió - A magasabb verzióra való áttérés általában a termék jelentős javításait, a termék architektúrájának megváltoztatását vagy az egyik korábbi operációs rendszer verziójának megszűnt támogatását vonja maga után.
 • Alverzió/Szervíz kiadás - Ennek a számnak a növelése kisebb hibajavításokat és kisebb funkcionalitási változásokat jelent az előző verzióhoz képest.
 • Build Number/Patch level - Kritikus hibák és sebezhetőségek automatikus javítását jelenti. A termék funkcionális szempontból változatlan marad.

Az ESET garantálja az alábbi termékek legfrissebb főverzióinak és az ezekhez kapcsolódóan kiadott alverzióinak teljes támogatását:

 • Windows
  • ESET Smart Security Premium
  • ESET Internet Security
  • ESET NOD32 Antivirus
 • Android
  • ESET Mobile Security
  • ESET Parental Control
  • ESET Smart TV Security
 • macOS
  • ESET Cyber Security Pro
  • ESET Cyber Security
Termék Életciklus

Minden termékünk a termékek életciklusának egy adott szakaszába illeszkedik. Az élettartammal kapcsolatos irányelveink meghatározásakor a következő csoportokat hoztuk létre:

 1. Folyamatos fejlesztés alatt álló termékek
  Ezek a termékek az életciklusuk korai vagy középső szakaszában vannak.
  A folyamatos fejlesztés alatt álló termékverziókat rendszeresen alávetjük egy termékverzió lejáratát vizsgáló eljárásnak (minden olyan esetben, amikor egy új főverzió kerül kiadásra).
 2. Karbantartott/fenntartott termékek
  Ezek a termékek kiforrott állapotban vannak, az ESET már csak karbantartja azokat. Új fejlesztés nem történik. A karbantartott/fenntartott termékek már nem kapnak olyan frissítéseket, amelyek garantálhatnák a kompatibilitást a jövőben kiadásra kelrülő operációs rendszerekkel.
 3. Lejáró termékek
  Ezek a termékek belső megszüntetési eljárás alá kerülnek, amely a termék életciklusának végét (EOL) jelenti.
Egy termék/eszköz/szolgáltatás tervezett megszüntetése
 • Ha az EOL folyamat eredménye képpen a termék, eszköz vagy szolgáltatás megszűnik, akkor abból a termékből, eszközből vagy funkcióból újabb verzió már nem lesz elérhető.
 • Miután a megszüntetés jóváhagyásra kerül, a termék limitált terméktámogatást fog kapni.
Egy termék/eszköz/szolgáltatás nem tervezett megszüntetése
 • Olyan EOL állapot esetén fordulhat elő, amely alatt kiszámíthatatlan külső tényezők, mint például az operációs rendszer platformjának megváltoztatása vagy API-k megszüntetése befolyásolják az ESET termékek, szolgáltatások vagy funkciók működését, így veszélybe sodorhatják a felhasználók biztonságát.
 • Az ESET fenntartja a jogot, hogy a felhasználó értesítése mellett végrehajthassa az EOL folyamatot a tervezett minimális termékéletciklus lejárta előtt.
Ingyenes és megvásárolt eszközök vagy szolgáltatások megszüntetése

Megvásárolt eszközök vagy szolgáltatások

Az ESET legalább egy évvel korábban értesítést küld a megvásárolt ESET eszköz vagy szolgáltatás tervezett megszüntetésének időpontjáról, illetve egy éves limitált terméktámogatást is biztosít a megszűnő terméket illetően.

Ingyenes eszközök vagy szolgáltatások

Az ESET két hónappal korábban értesítést küld az ingyenes ESET eszköz vagy szolgáltatás tervezett megszüntetésének időpontjáról, illetve két hónapos limitált terméktámogatást is biztosít a megszűnő terméket illetően.

Támogatási szintek

Ez az ESET termékek és szolgáltatások általánosan használt támogatási szintjei. Az egyes termékekre és termékváltozatokra történő alkalmazását illetően olvassa el a dokumentum termékekre vonatkozó fejezeteit.

 • Teljes Támogatás – Ezt az iparági résztvevők úgy értik, hogy az ügyfelek kiszolgálása érdekében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minden hiba kijavításra kerüljön és a termék teljes funkcionalitással működjön. Ügyfeleinknek széles körű segítségnyújtást biztosítunk valamint azon dolgozunk, hogy minden jövőbeli operációs rendszer-verzió támogatva legyen, kivéve ha olyan jelentős külső akadályba ütközünk, amelyet ésszerű erőfeszítések ellenére sem lehet legyőzni.
 • Limitált Támogatás – Ez a támogatási típus viszonylag szűk területre terjed ki (technikai terméktámogatás és fejlesztés támogatása) és csak az esetleges programhibák javítását fedi le, az új operációs rendszerek támogatása nem biztosított.
 • Lejárt Támogatás – A termék életciklusának ezen szakaszában nem nyújtunk támogatást és alapvetően nem tudjuk garantálni a termék funkcionalitását. A legtöbb, amit ilyen esetben tehetünk, hogy ügyfeleinknek segítünk az eddigivel megegyező, de a legújabb verziójú termékünkre való átállásban.

Teljes Támogatás

 • Rendszeres modulfrissítések elérhetőek1
 • A hivatalosan megerősített problémák és sebezhetőségek kiküszöbölése javításokkal (Patch) és szervíz kiadásokkal (Service Release)
 • Legújabb operációs rendszerek és az operációs rendszerek új verzióinak támogatása2
 • Kompatibilitás a támogatott operációs rendszerekkel
 • Technikai támogatás elérhető minden, a termékkel kapcsolatos kérdésben
 • A dokumentáció (Tudásbázis és Súgó) mindig naprakész

Limitált Támogatás

 • Rendszeres modulfrissítések elérhetőek1
 • A kritikus hibák biztonsági- és stabilitást szolgáló frissítésekkel való javítása az ESET döntésétől függ
 • A technikai támogatás csak a már ismert hibákkal kapcsolatban érhető el (ahol a javítás már elérhető)
 • Lokalizált frissítések nem elérhetők
 • A kompatibilitás biztosítása a támogatott operációs rendszerekkel az ESET döntésétől függ
 • A dokumentáció frissítése csak kritikus ügyek esetén garantált (a termékek alapvető funkcióira és biztonságára veszélyt jelentő esetekben)

Lejárt Támogatás

 • Rendszeres modulfrissítések az ESET döntése alapján kerülhetnek kiadásra3
 • Javítások és a technikai támogatás ehhez a verzióhoz nem érhetőek el

1 Az antivírus termékre vonatkozóan

2 A legújabb operációs rendszer régebbi verzióinak támogatása nem garantált

3 Ennek a funkciónak a tervezett megszüntetéséről értesíteni kell az ügyfeleket valamint meg kell jeleníteni a legfrissebb verzióra történő frissítési javaslatot is. Ha ez garantáltan megtörtént, akkor a funkciót meg kell szüntetni. A funkció kikapcsolása után az egész termék nem fog működni, mert ha nem állna le, akkor a felhasználó biztonsága veszélybe kerülne. A régi verzió helyett a legfrissebb verzió vagy annak helyettesítője kerül felajánlásra, amennyiben az elérhető.

Az élettartam végével (EOL) kapcsolatos irányelveket tartalmazó teljes dokumentum megtekintése (PDF)


Kattintson a termék nevére az ESET által nyújtott támogatás jelenlegi szintjének megtekintéséhez.

Windows

Irányelvek Windows alapú rendszerek esetén
Általános EOL
Teljes Támogatás

 A termék következő főverziójának megjelenéséig (pl. 13.x verzió vagy 14.x verzió).

Limitált Támogatás

Az érintett főverzióra vonatkozóan a Teljes Támogatás lejártát követően +1 év.

Az ingyenes termékek esetében +2 hónap.

Lejárt Támogatás

Az életciklus lejáratát (EOL) követően azonnal életbe lép, az érintett verzió életciklusának lejárta előtt fél évvel az ESET értesítést küld a termék kivezetéséről.

Operációs rendszerek támogatása

Az ESET csak a kompatibilis Windows OS verziók esetén garantálja a támogatást.

 • Az ESET célja az, hogy azokat az operációs rendszer verziókat támogassa, amelyeket a Microsoft is támogat.
 • A legújabb Windows OS - Az ESET garantálja a megfelelő AV-termékverzió rendelkezésre állását legkésőbb egy nappal a Microsoft új operációs rendszer verziójának hivatalos nyilvános kiadása előtt.
Az általános EOL-lal kapcsolatos kivételek
 • Az ESET nem köteles támogatást nyújtani abban az esetben, ha a hardver és/vagy a szoftver nem felel meg a termék minimális rendszerkövetelményeinek, vagy a termék verziója már nem támogatott.
 • Ha a felhasználó az ESET-termék régebbi verzióját részesíti előnyben és technikai támogatást igényel, akkor az ESET műszaki támogatása a segítségnyújtás megkezdése előtt a termék frissítését fogja kérni. (Előfordulhat, hogy a felhasználó nem tud frissíteni az ESET legfrissebb elérhető verziójára, az elavult hardver vagy operációs rendszer miatt.)
 • Nem támogatott, lejárt verziójú terméket érintő súlyos incidens esetén felhívjuk a felhasználó figyelmét arra, hogy frissítsen egy támogatott verzióra.
 • A terméktámogatási folyamat során szükség lehet a felhasználó termékének legfrissebb verziójára való frissítésre.
 • A termék tervezett megszüntetése során:
  • Az ESET egy évvel a termék megszüntetése előtt értesíteni fogja a felhasználót a termék kivezetéséről.
  • A terméket helyettesítő megoldásról (amennyiben van ilyen) az érintett felhasználók több csatornán is informálódhatnak.
  • Ha a lecserélt verziót váltó új verzió azonnal kiadásra kerül, akkor a korábbi verzió megszűnését az új verzió kiadási dátumtól számítják.
 • Egy bizonyos programfunkció tervezett megszüntetésekor az ESET hat hónappal korábban értesíteni fogja a felhasználót a szóban forgó funkció kivezetéséről4
 • Speciális esetekben, amikor az ESET windowsos termékeit, azok szolgáltatásait, a szolgáltatások funkcionalitását vagy a felhasználó biztonságát olyan külső tényezők veszélyeztetik, mint például az operációs rendszer platformjának megváltoztatása vagy különböző jogi korlátozások életbe lépése, az ESET fenntartja a jogot, hogy a termék élettartamának végén indítandó eljárást a tervezett minimális termékéletciklus lejárta előtt végrehajthassa5

4 Megvásárolt termék, eszköz vagy szolgáltatás esetén

5 A kompenzációt vagy helyettesítő terméket/szolgáltatást/funkciót az ESET a saját belátása szerint biztosítja


ESET Smart Security Premium
Verzió Kiadás Dátuma Legutóbbi build Jelenlegi állapot Teljes Támogatás Limitált Támogatás
15 2021. október 19. 15.0.16.0 Teljes Támogatás  Várhatóan 2022. Q4. Várhatóan 2023. Q4.
14 2021. augusztus 11. 14.1.24.0 Limitált Támogatás  Lejárt (2021. október 19.) Várhatóan 2022. Q4.
13 2019. október 22. 13.2.18.0 Lejárt Támogatás  Lejárt (2020. október) Lejárt (2021. október 19.)
12 2018. október 23. 12.2.30.0 Lejárt Támogatás
Lejárt (2019. október)
Lejárt (2020. október)
11 2018. február 12. 11.2.63.0 Lejárt Támogatás Lejárt (2018. október) Lejárt (2019. október)
10 2016. október 25. 10.1.245 Lejárt Támogatás Lejárt (2018. február) Lejárt (2019. február)
ESET Internet Security
Verzió Kiadás dátuma Legutóbbi build Jelenlegi állapot Teljes Támogatás Limitált Támogatás
15 2021. október 19. 15.0.16.0 Teljes Támogatás   Várhatóan 2022. Q4. Várhatóan 2023. Q4.
14 2021. augusztus 11. 14.2.24.0 Limitált Támogatás  Lejárt (2021. október 19.) Várhatóan 2022. Q4.
13 2019. október 22. 13.2.18.0 Lejárt Támogatás  Lejárt (2020. október) Lejárt (2021. október 19.)
12 2018. október 23. 12.2.30.0 Lejárt Támogatás Lejárt (2019. október) Lejárt (2020. október)
11 2018. február 12. 11.2.63.0 Lejárt Támogatás Lejárt (2018. október) Lejárt (2019. október)
10 2016. október 25. 10.1.245 Lejárt Támogatás Lejárt (2018. február) Lejárt (2019. február)
 
ESET NOD32 Antivirus
Verzió Kiadás Dátuma Legutóbbi build Jelenlegi állapot Teljes Támogatás Limitált Támogatás
15 2021. október 19. 15.0.16.0 Teljes Támogatás   Várhatóan 2022. Q4. Várhatóan 2023. Q4.
14 2020. augusztus 11. 14.2.24.0 Limitált Támogatás  Lejárt (2021. október 19.) Várhatóan 2022. Q4.
13 2019. október 22. 13.2.18.0 Lejárt Támogatás  Lejárt (2020. október) Lejárt (2021. október 19.)
12 2018. október 23. 12.2.30.0 Lejárt Támogatás Lejárt (2019. október) Lejárt (2020. október)
11 2018. február 12. 11.2.63.0 Lejárt Támogatás Lejárt (2018. október) Lejárt (2019. október)
10 2016. október 25. 10.1.245 Lejárt Támogatás Lejárt (2018. február) Lejárt (2019. február)
9 2016 január 13. 9.0.429.6 Lejárt Támogatás Lejárt Lejárt

8-as vagy korábbi verziók - Lejárt Támogatás

ESET Smart Security
Verzió Kiadás Dátuma Legutóbbi build Jelenlegi állapot Teljes Támogatás Limitált Támogatás
10 2016. október 25. 10.1.245 Lejárt Támogatás Lejárt (2018. február) Lejárt (2019. február)
9 2016. január 13. 9.0.429.6 Lejárt Támogatás Lejárt Lejárt
8 2014. október 15. 8.0.319.0 Lejárt Támogatás Lejárt Lejárt

7-es vagy korábbi verziók - Lejárt Támogatás

Android

Irányelvek Android alapú rendszerek esetén
Általános EOL
Teljes Támogatás

A termék következő főverziójának megjelenéséig (pl. 5.x verzió vagy 6.x verzió).

Limitált Támogatás

Az érintett főverzióra vonatkozóan a Teljes Támogatás lejártát követően +1 év.

Az ingyenes termékek esetében +2 hónap.

Lejárt Támogatás

Az életciklus lejáratát (EOL) követően azonnal életbe lép, az érintett verzió életciklusának lejárta előtt fél évvel az ESET értesítést küld a termék kivezetéséről.

Az ESET garantálja az ESET Mobile Security, ESET Smart TV Security és Parental Control termékek legújabb főverzióinak teljes támogatását mindaddig, amíg egy újabb főverzió meg nem jelenik. (A Play Áruház használata esetén az áruház automatikusan felajánlja a felhasználó Android-verziójára telepíthető legújabb verzió automatikus frissítését.)

Operációs rendszerek támogatása
 • A támogatott Android operációs rendszereket az ESET a saját belátása szerint választja ki.6
 • Ha új Android operációs rendszer kerül kiadásra, akkor az ESET legkésőbb egy nappal az új operációs rendszer hivatalos kiadása előtt garantálja az antivírus és szülői felügyeleti termékek megfelelő verziójának elérhetőségét.7
 • Néhány funkció működése az operációs rendszer verziójától függ.
Az általános EOL-lal kapcsolatos kivételek
 1. Az ESET nem köteles támogatást nyújtani abban az esetben, ha a hardver és/vagy a szoftver nem felel meg a termék minimális rendszerkövetelményeinek, vagy a termék verziója már nem támogatott.
 2. Ha a felhasználó az ESET-termék régebbi verzióját részesíti előnyben és technikai támogatást igényel, akkor az ESET műszaki támogatása a segítségnyújtás megkezdése előtt a termék frissítését fogja kérni. (Előfordulhat, hogy a felhasználó nem tud frissíteni az ESET legfrissebb elérhető verziójára, az elavult hardver vagy operációs rendszer miatt.)
 3. Nem támogatott, lejárt verziójú terméket érintő súlyos incidens esetén felhívjuk a felhasználó figyelmét arra, hogy frissítsen egy támogatott verzióra.
  • A terméktámogatási folyamat során szükség lehet a felhasználó termékének legfrissebb verziójára való frissítésre.
  • Előfordulhat, hogy a felhasználó nem tud majd frissíteni az ESET legújabb elérhető verziójára az elavult hardver vagy a túlságosan elavult Android-verzió miatt.
  • Egyes funkciók (pl. Anti-Theft) nem érhetők el olyan táblagépeken, amelyek nem támogatják a hívást és az üzenetküldést.
  • A dual SIM-es és a feltört (rootolt) eszközök nem támogatottak.
 4. A termék tervezett megszüntetése esetén:
  • A kompenzációt vagy helyettesítő terméket az ESET a saját belátása szerint biztosítja.
  • Ha a lecserélt verziót váltó új verzió azonnal kiadásra kerül, akkor a korábbi verzió megszűnését az új verzió kiadási dátumtól számítják.
  • Az ESET legalább egy évvel korábban értesítést küld a megvásárolt ESET termék tervezett megszüntetésének időpontjáról.
 5. Egy programfunkció tervezett megszüntetésekor az ESET hat hónappal korábban értesíteni fogja a felhasználót a szóban forgó funkció kivezetéséről.8
 6. Speciális esetekben, amikor az ESET androidos termékeit, azok szolgáltatásait, a szolgáltatások funkcionalitását vagy a felhasználó biztonságát olyan külső tényezők veszélyeztetik, mint például az operációs rendszer platformjának megváltoztatása, a Google Play Store irányelveinek módosítása vagy más jogi korlátozások életbe lépése, az ESET fenntartja a jogot, hogy a termék élettartamának végén indítandó eljárást a tervezett minimális termékéletciklus lejárta előtt végrehajthassa9.


6 Olyan esetben, amikor nem egy technikai módosítás korlátozza az ESET alkalmazás funkcionalitását, és a meglévő problémát nem lehet alkalmazásmódosítással megoldani.

7 A legnagyobb erőfeszítések mellett is előfordulhat, hogy bizonyos speciális finomhangolások szükségessége miatt a lokális kiadás dátuma késhet a globális kiadás dátumához képest.

8 Megvásárolt termékek/eszközök/szolgáltatások esetén.

9 A kompenzációt vagy helyettesítő terméket az ESET a saját belátása szerint biztosítja.


ESET Mobile Security
Verzió Kiadás Dátuma Legutóbbi build Jelenlegi állapot Teljes Támogatás Limitált Támogatás
7 2021. október 1. 7.0.16.0 Teljes Támogatás   A 8-as verzió kiadásáig A 8-as verzió kiadásáig + 1 év
6 2020. augusztus 6.3.66 Limitált Támogatás  Lejárt (2021. október) 2022. októberéig
5 2019. március 1. 5.4.7.0 Lejárt Támogatás  Lejárt (2020. augusztus) Lejárt (2021. augusztus 31.)
4 2018. március 14. 4.3.11.0 Lejárt Támogatás Lejárt (2019. március) Lejárt (2020. március)
3 2014. május 15. 3.9.20.0 Lejárt Támogatás Lejárt (2018. március) Lejárt (2019. március)
2 2013. augusztus 6. 2.0.868.0 Lejárt Támogatás Lejárt (2014. május) Lejárt (2015. május)
ESET Parental Control
Verzió Kiadás Dátuma Legutóbbi build Jelenlegi állapot Teljes Támogatás Limitált Támogatás
4 2021. október 19. 4.1.9.0 Teljes Támogatás   Az 5-ös verzió kiadásáig A 5-ös verzió kiadásáig +1 év
3 2020. október 21. 3.0.9.0 Limitált Támogatás  Lejárt (2021. október) 2022. októberéig
2 2018. április 4. 2.9.15.0 Lejárt Támogatás  Lejárt (2020. október) Lejárt (2021. október)
1 2015. november 15. 1.8.12.0 Lejárt Támogatás Lejárt (2018. április) Lejárt (2019. április)
ESET Smart TV Security for Android TV
Verzió Kiadás Dátuma Legutóbbi build Jelenlegi állapot Teljes Támogatás Limitált Támogatás
1 2018. február 21. 1.3.16.0 Teljes Támogatás A 2-es verzió kiadásáig A 2-es verzió kiadásáig + 1 év

Mac

Irányelvek Mac alapú rendszerek esetén
Általános EOL
Teljes Támogatás

A termék következő főverziójának megjelenéséig (pl. 6.x verzió vagy 7.x verzió).

Limitált Támogatás

Az érintett főverzióra vonatkozóan a Teljes Támogatás lejártát követően +1 év.
Az ingyenes termékek esetében +2 hónap.

Lejárt Támogatás

Az életciklus lejáratát (EOL) követően azonnal életbe lép, az érintett verzió életciklusának lejárta előtt fél évvel az ESET értesítést küld a termék kivezetéséről.

Az ESET a legfrissebb verzió teljes támogatását garantálja.

Operációs rendszerek támogatás

Az ESET csak a macOS három legutóbbi főverzióját támogatja (legjobb tudása szerint). (A macOS legutóbbi főverziója - Az ESET legkésőbb egy nappal az új Apple verzió hivatalos kiadása előtt garantálja a megfelelő AV-termékverzió elérhetőségét.)

Az általános EOL-lal kapcsolatos kivételek
   1. Az ESET nem köteles támogatást nyújtani abban az esetben, ha a hardver és/vagy a szoftver nem felel meg a termék minimális rendszerkövetelményeinek, vagy a termék verziója már nem támogatott.
   2. Ha a felhasználó az ESET-termék régebbi verzióját részesíti előnyben és technikai támogatást igényel, akkor az ESET műszaki támogatása a segítségnyújtás megkezdése előtt a termék frissítését fogja kérni. (Előfordulhat, hogy a felhasználó nem tud frissíteni az ESET legfrissebb elérhető verziójára, az elavult hardver vagy operációs rendszer miatt.)
   3. Nem támogatott, lejárt verziójú terméket érintő súlyos incidens esetén felhívjuk a felhasználó figyelmét arra, hogy frissítsen egy támogatott verzióra.
   4. A terméktámogatási folyamat során szükség lehet a felhasználó termékének legfrissebb verziójára való frissítésre.
   5. A termék tervezett megszüntetése esetén:
    • A kompenzációt vagy helyettesítő terméket az ESET a saját belátása szerint biztosítja.
    • Ha a lecserélt verziót váltó új verzió azonnal kiadásra kerül, akkor a korábbi verzió megszűnését az új verzió kiadási dátumától számítják.
    • Az ESET legalább egy évvel korábban értesítést küld a megvásárolt ESET termék tervezett megszüntetésének időpontjáról.
   6. Egy programfunkció tervezett megszüntetésekor az ESET hat hónappal korábban értesíteni fogja a felhasználót a szóban forgó funkció kivezetéséről.
   7. Speciális esetekben, amikor az ESET Mac-alapú termékeit, azok szolgáltatásait, a szolgáltatások funkcionalitását vagy a felhasználó biztonságát olyan külső tényezők veszélyeztetik, mint például az operációs rendszer platformjának megváltoztatása, vagy más jogi korlátozások életbe lépése, az ESET fenntartja a jogot, hogy a termék élettartamának végén indítandó eljárást a tervezett minimális termékéletciklus lejárta előtt végrehajthassa10


10A kompenzációt vagy helyettesítő terméket az ESET a saját belátása szerint biztosítja.


ESET Cyber Security
Verzió Kiadás Dátuma Legutóbbi build Jelenlegi állapot Teljes Támogatás Limitált Támogatás
6 2014. március 19. 6.11.2 Teljes Támogatás A 7-es verzió általános elérhetőségének  (GA) időpontjáig A 7-es verzió általános elérhetőségének  (GA) időpontjáig + 1 év
5 2013. január 30. 5.0.115.0 Lejárt Támogatás Lejárt (2014. március) Lejárt (2015. március)
4     Lejárt Támogatás Lejárt Lejárt
ESET Cyber Security Pro
Verzió Kiadás Dátuma Legutóbbi build Jelenlegi állapot Teljes Támogatás Limitált Támogatás
6 2014. március 19. 6.11.2 Teljes Támogatás A 7-es verzió általános elérhetőségének (GA) időpontjáig A 7-es verzió általános elérhetőségének (GA) időpontjáig + 1 év
5 2013. január 30. 5.0.115.0 Lejárt Támogatás Lejárt (2014. március) Lejárt (2015. március)
4     Lejárt Támogatás Lejárt Lejárt

Linux
ESET NOD32 AV for Linux Desktop
Verzió Kiadás Dátuma Legutóbbi build Jelenlegi állapot Teljes Támogatás Limitált Támogatás
4 2011. április 12. 4.0.96.0 Limitált Támogatás Lejárt (2020. Q1.) 2022. augusztus 2-áig

Eszközök és szolgáltatások

Eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó irányelvek

A jelenleg rendelkezésre álló kínálat

Eszközök

ESET Online Scanner, ESET SysRescue, ESET AV Remover, ESET SysInspector, ESET Log Collector

Szolgáltatások
Jelenlegi ajánlatok

Licencadatok konvertálása, my.eset.com

Általános EOL
Teljes Támogatás

A termék következő főverziójának megjelenéséig (pl. v7.x-ről v8.x-re)

Limitált Támogatást

Az Eszközök és Szolgáltatások nem rendelkeznek limitált támogatással, kivéve az egyéves limitált támogatást a megvásárolt eszközök/szolgáltatások tervezett megszüntetése esetén.

Lejárt Támogatás

Az életciklus lejáratát (EOL) követően azonnal életbe lép, az érintett verzió életciklusának lejárta előtt két hónappal az ESET értesítést küld a termék kivezetéséről.

Az ESET az eszközei legfrissebb verzióinak esetén garantálja a támogatást.

Operációs rendszerek támogatása
 • Az ESET a saját belátása szerint támogatja legfrissebb operációs rendszert és annak verzióit.
 • A kiválasztott operációs rendszerekkel való kompatibilitás az ESET saját döntési körébe tartozik.
Az általános EOL-lal kapcsolatos kivételek
 • A Teljes Támogatást az ESET a saját belátása szerint garantálja.
 • A nem támogatott szakaszban lévő verziót érintő súlyos események esetén felszólítjuk a felhasználót, hogy frissítsen egy támogatott verzióra.
 • Egy eszköz használata esetén a támogatási folyamat során szükség lehet a legfrissebb verzióra való frissítésére.
 • Az ESET legalább fél évvel korábban értesítést küld az ESET eszköz vagy szolgáltatás főverziójának megszüntetésének időpontjáról.
 • Az eszköz vagy szolgáltatás tervezett megszüntetése esetén:
  • A kompenzációt vagy helyettesítő terméket az ESET a saját belátása szerint biztosítja.
  • Az ESET legalább egy évvel korábban értesítést küld a megvásárolt ESET eszköz vagy szolgáltatás megszüntetésének időpontjáról. (ingyenes eszköz vagy szolgáltatás esetén fél évvel korábban).
 • Egy funkció tervezett megszüntetésekor az ESET hat hónappal korábban értesíteni fogja a felhasználót a szóban forgó funkció kivezetéséről.12
 • Speciális esetekben, amikor egy ESET funkciót vagy szolgáltatást vagy a felhasználó biztonságát olyan külső tényezők veszélyeztetik, mint például az operációs rendszer platformjának megváltoztatása, vagy más jogi korlátozások életbe lépése, az ESET fenntartja a jogot, hogy a termék élettartamának végén indítandó eljárást a tervezett minimális termékéletciklus lejárta előtt végrehajthassa13.


12Megvásárolt termékek/eszközök/szolgáltatások esetén.

13A kompenzációt vagy helyettesítő terméket az ESET a saját belátása szerint biztosítja.


a bármilyen kétsége merül fel az Ön által használt termék(ek) támogatási szintjével kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az ESET magyarországi disztribútorával.

További segítségnyújtás