Artykuły dotyczące produktów domowych

Błąd weryfikacji certyfikatu podczas instalacji produktu ESET

Problem

 • Błąd ECP.20031 podczas instalacji produktu ESET.

Rozwiązanie

Błąd ten jest spowodowany przez nieaktualne bądź niewystarczające certyfikaty bezpieczeństwa. Celem rozwiązania problemu wykonaj następujące kroki:

Użytkownicy Windows XP

Artykuł przeznaczony jest dla użytkowników systemów operacyjnych nowszych niż Windows XP. Żeby problem rozwiązać na tym systemie, wykonaj następujące kroki:

 1. Naciśnij Start → Mój komputer → Dodaj lub usuń programy → Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
   
 2. Zaznacz opcję Aktualizuj certyfikaty główne.
   
 3. Gdy proces dojdzie do końca naciśnij przycisk Zakończ.
 1. Naciśnij tutaj, aby pobrać nowy zaufany główny certyfikat.
 1. Na otwartej stronie naciśnij prawym przyciskiem myszy i naciśnij Zapisz jako. Zapisz plik na pulpicie z rozszerzeniem .crt. Następnie naciśnij Zapisz.

 1. Aby uruchomić Kreator importu certyfikatów, naciśnij dwa razy na pobrany plik.
 1. Naciśnij Zainstaluj certyfikat... .

 

 1. Naciśnij Dalej.

 1. Naciśnij Dalej.

 1. Naciśnij Zakończ.

 1. Naciśnij OK.

 1. Pobierz aktualizację Zaufanego głównego urzędu certyfikacji Microsoft.
   
 2. Uruchom plik .exe pobrany w punkcie 9. Po wykonaniu tych czynności program ESET powinien prawidłowo zakończyć proces instalacji.

Sprawdź również, czy data oraz godzina systemowa jest ustawiona prawidłowo.

Jeżeli pomimo wykonania powyższych czynność nie udało się rozwiązać problemu: