Vyhľadávanie článkov pre firmy

Je pre môj produkt ESET poskytovaná podpora? Životný cyklus produktov spoločnosti ESET (produkty pre firmy)

Problém

 • Neviete, či je pre váš produkt ESET ešte stále poskytovaná podpora alebo či je produkt aktuálny.
 • Zoznam podporovaných produktov ESET a produktov, pre ktoré bolo poskytovanie podpory ukončené.
 • Informácie týkajúce sa životného cyklu produktov ESET určených pre firmy.

Informácie týkajúce sa životného cyklu produktov ESET určených pre domácnosti nájdete na tomto odkaze.

Riešenie

V nasledujúcom zozname kliknite na názov vášho produktu ESET a zobrazí sa úroveň podpory, ktorá je aktuálne pre produkt poskytovaná.


 

Rozdielne úrovne podpory poskytované počas životného cyklu produktu

Podpora vydaného produktu sa začína tzv. všeobecnou dostupnosťou (General Availability) a zvyčajne prechádza týmito štádiami:

 1. Plná podpora
 2. Obmedzená podpora
 3. Základná podpora

Akonáhle sa stane verejne dostupnou nová verzia daného produktu, predchádzajúca vydaná verzia produktu prejde z fázy plnej podpory do obmedzenej podpory. Fáza obmedzenej podpory trvá až do vydania ďalšej verzie daného produktu. Prvotná verzia vtedy prejde do poslednej fázy, teda do základnej podpory. Po skončení fázy základnej podpory sa produkt dostane na koniec svojho životného cyklu a skončí sa preň poskytovanie podpory. V tomto článku je popísaný štandardný proces; v niektorých prípadoch však môže byť poskytovaná aj rozšírená podpora.

Plná podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií programových modulov a vírusovej databázy.
 • Podpora nových operačných systémov a nových verzií operačných systémov.
 • Potvrdené problémy a chyby zabezpečenia programu sú riešené prostredníctvom opráv a servisných vydaní.
 • Technická podpora je k dispozícii.
Obmedzená podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií programových modulov a vírusovej databázy.
 • Závažné problémy, napr. keď program alebo niektorá z jeho hlavných funkcií nepracuje správne, spôsobuje nestabilitu systému alebo obsahuje chybu zabezpečenia, sú riešené prostredníctvom opráv a servisných vydaní.
 • Technická podpora je k dispozícii, nebudú však opravené všetky chyby.
 • Nové verzie operačných systémov nebudú podporované.
Základná podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií vírusovej databázy.
 • Dostupnosť aktualizácií programových modulov nie je garantovaná.
 • Produkt viac nie je možné stiahnuť zo serverov spoločnosti ESET.
 • Technická podpora nie je k dispozícii, chyby nebudú opravené.
Koniec životného cyklu (Koniec poskytovania podpory)
 • Pravidelné aktualizácie vírusovej databázy môžu pokračovať, nie sú však garantované.
 • Nie je k dispozícii technická podpora ani opravy chýb v programe. Základná podpora môže byť aj naďalej k dispozícii, nie je to však garantované.

Prečo aktualizovať na novú verziu?

Každá nová verzia produktov ESET obsahuje množstvo vylepšení a opráv chýb. Zákazníci s platnou licenciou pre produkt ESET môžu prejsť na najnovšiu verziu toho istého produktu zadarmo.

Aktualizácia firemných produktov ESET

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa úrovne podpory pre váš konkrétny produkt, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.Bol tento návod užitočný?