Artykuły dotyczące produktów domowych

Aktywacja i konfiguracja modułu Anti-Theft w ESET Smart Security (6.x)

Rozwiązanie

ESET Anti-Theft to nowa funkcja programu ESET Smart Security 6, dająca użytkownikowi dodatkową ochronę na wypadek utraty lub kradzieży komputera. Do korzystania z ESET Anti-Theft wymagane jest założenie konta online na stronie my.eset.com, które służy do zarządzania ochroną.

UWAGA!:

Po włączeniu funkcji Anti-Theft zalecane jest zdefiniowanie haseł na wszystkie konta zdefiniowane w systemie Microsoft® Windows®.

1. Włączanie funkcji Anti-Theft

Po zainstalowaniu programu ESET Smart Security 6 możliwe jest włączenie funkcji Anti-Theft. Funkcję tę można również aktywować w innym momencie, aby to zrobić należy kliknąć przycisk Pomiń.Funkcję Anti-Theft można również włączyć w dowolnym momencie, korzystając z menu w głównym oknie ESET Smart Security – wystarczy wybrać Włącz funkcję ESET Anti-Theft

2. Tworzenie konta na platformie my.ESET.com

UWAGA!:

Konto w serwisie my.eset.com nie jest tworzone automatycznie np. podczas rejestracji programu na stronie www.eset.pl. Konieczne jest samodzielne utworzenie konta według poniższych wskazówek

W nowo otwartym oknie należy kliknąć Utwórz nowe konto

Następnie należy podać nazwę komputera (który ma zostać objęty ochroną Anti-Theft) i kliknąć przycisk Dalej

Aby zakończyć tworzenie konta należy wybrać Utwórz nowe konto przez Internet

UWAGA!:

Wymagane jest aktywne połączenie z Internetem

Po kliknięciu przycisku Utwórz nowe konto przez Internet w oknie przeglądarki internetowej wyświetlony zostanie poniższy formularz. Po jego uzupełnieniu należy kliknąć Utwórz konto.

 

UWAGA!:

Hasło powinno zawierać przynajmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę.

3. Potwierdzenie rejestracji

Po utworzeniu konta, na podany adres email wysyłane jest potwierdzenie rejestracji - aby zatwierdzić utworzenie konta w serwisie my.eset.com należy kliknąć odnośnik otrzymany w mailu. W konsekwencji otwarte zostanie okno przeglądarki internetowej - w odpowiednim polu należy wprowadzić hasło określone podczas rejestracji i wybrać Potwierdź

Poprawne zrealizowanie powyższych kroków umożliwia zalogowanie się do konta utworzonego w serwisie my.eset.com - można to zrobić klikając "Możesz teraz zalogować się tutaj".

Poprawne utworzenie konta potwierdzane jest odrębną wiadomością e-mail o treści Konto zostało aktywowane.

UWAGA!:

Jeśli utworzenie konta nie zostanie potwierdzone (brak aktywacji otrzymanego mailem odnośnika), wówczas platforma my.eset.com, po każdorazowym zalogowaniu się do konta, ostrzeże o nieprawidłowości wyświetlając w pasku tytułowym znak wykrzyknika.

4. Logowanie do konta ESET Anti-Theft

Aby zalogować się do konta utworzonego na platformie my.eset.com należy podać adres email oraz hasło, określone podczas rejestracji. Możliwe jest oznaczenie pola Zapamiętaj mnie, dzięki czemu każdorazowe odwiedzenie witryny my.eset.com na danym komputerze spowoduje automatyczne zalogowanie się do konta.

5. Zapomniane hasło

Konto w serwisie my.eset.com pozwala na resetowanie zapisanego wcześniej hasła - w tym celu w oknie logowania do konta na platformie my.eset.com należy wybrać "Nie pamiętasz hasła?"

W wyświetlonym formularzu należy wprowadzić adres e-mail, podany podczas rejestracji konta i zakończyć klikając Prześlij. Na wskazany adres przesłana zostanie wiadomość z instrukcją resetowania hasła.

W otrzymanej wiadomości należy kliknąć odnośnik, który przeniesie użytkownika do strony, na której będzie mógł wprowadzić nowe hasło. Wprowadzoną zmianę należy zaakceptować klikając Potwierdź zmianę

Po poprawnym wpisaniu hasła i prawidłowym jego potwierdzeniu (ponowne wpisanie nowego hasła) użytkownik otrzyma komunikat o pomyślnej zmianie hasła - informację można zaakceptować klikając OK.

O zmianie hasła użytkownik zostanie poinformowany również za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

6. Możliwości portalu my.eset.com

Posiadacz konta w serwisie my.eset.com może je skonfigurować klikajć włącz funkcję ESET Anti-Theft w oknie programu ESET Smart Security.

W nowo wyświetlonym oknie należy wprowadzić określony podczas rejestracji adres email oraz hasło, a następnie wybrać przycisk Zaloguj się.

W kolejnym oknie należy podać nazwę komputera (ta nazwa będzie wyświetlana w serwisie my.eset.com) i kliknąć przycisk Dalej

Po poprawnym powiązaniu komputera z kontem w serwisie my.eset.com wyświetlony zostanie poniższy komunikat. Kliknij Zakończ, aby uruchomić konto w serwisie my.eset.com.

 

6.1 Postępowanie w przypadku kradzieży lub zagubienia komputera

W razie kradzieży lub zgubienia komputera (przypisanego do konta w serwisie my.eset.com) należy oznaczyć urządzenie jako brakujące.

W rezultacie na wskazanym komputerze ESET Anti-Theft zablokuje dostęp do wszystkich kont w systemie Windows (oprócz konta widma ) oraz rozpocznie regularne rejestrowanie tego co widać na ekranie komputera oraz wykona zdjęcia (o ile urządzenie posiada wbudowaną kamerę internetową) osobie, posługującej się oznaczonym komputerem. Zdjęcia i zrzuty ekranu będą widoczne w serwisie my.eset.com po rozwinięciu karty Działanie.


Oznaczenie komputera jako brakujący powoduje następujące działania:

 

  • Wysłanie wiadomość email na adres podany w formularzu podczas tworzenia konta na platformie my.eset.com. Wiadomość zawiera powiadomienie o zmianie stanu urządzenia na brakujące.
  • Gdy brakujący komputer nawiąże połączenie z Internetem ESET Anti-Theft rozpocznie zbieranie informacji o oznaczonym sprzęcie w regularnych odstępach czasu. Dane te będą gromadzone w serwisie my.eset.com w karcie Działanie.
  • Po oznaczeniu komputera jako brakujący wskazany sprzęt uruchomi się ponownie w ciągu kilku minut od nawiązania połączenia z Internetem i zaloguje się na specjalnym koncie, które uniemożliwi dostęp do prywatnych danych właściciela sprzętu.


Dla konta widmo nie może zostać utworzone hasło. Konto to jest automatycznie uruchamiane z chwilą oznaczenia komputera jako brakujący (aktualne konta użytkownika zostają ukryte). Konto widmo umożliwia ESET Anti-Theft zbieranie informacji, które mogą pomóc odzyskać utracony komputer (rejestrowanie adresu IP, lokalizowanie komputera na mapie, wykonywanie zdjęć za pomocą kamery internetowej (o ile takowa jest wbudowana w urządzenia) oraz wykonywanie tzw. zrzutów ekranu).

Jeśli komputer zostanie odzyskany, należy oznaczyć komputer w serwisie my.eset.com jako odzyskany (urządzenie zostanie uruchomione ponownie). W konsekwencji przywrócony zostanie właściwe konto użytkownika w systemie Windows

UWAGA!:

Urządzenie jest oznaczane jako zagubione przez 14 dni. Pięć dni przed upływem tego okresu ESET Anti-Theft wyśle wiadomość na adres email, podany w formularzu podczas tworzenia konta na platformie my.eset.com, z monitem o przedłużenie wspomnianego okresu.

UWAGA!:

W razie kradzieży lub zgubienia komputera zalecane jest zastosowanie się do poniższych zaleceń.

  • Zmień hasło do swojej skrzynki e-mail — szczególnie wtedy, gdy na skradzionym komputerze korzystasz z poczty z poziomu programów pocztowych, np. Outlook Express czy Mozilla Thunderbird lub przeglądałeś skrzynkę mailową z poziomu przeglądarki internetowej, w której zapisałeś swoje dane dostępowe (login i hasło).
  • Zmień hasło do konta w banku internetowym i sprawdź, czy w historii konta nie zarejestrowano podejrzanych transakcji. Jeśli tak się stało natychmiast skontaktuj się z biurem obsługi klienta swojego banku i poinformuj o nieprawidłowościach.
  • Zmień hasła do wszystkich swoich kont w sieciach społecznościowych (Nasza-Klasa, Facebook czy Twitter).