Čo robiť, keď aktualizácia vírusovej databázy nebola úspešná a skončila chybou

Problém

 • Zobrazilo sa hlásenie „chyba 0073“
 • Zobrazilo sa hlásenie „Chyba pri aktualizácii vírusovej databázy“

Riešenie

Používate Mac?

Používate Android?

 Ste firemný používateľ?
 

Po vykonaní každého z nižšie uvedených krokov vyskúšajte, či aktualizácia prebehne úspešne
 

Kliknite na Aktualizácia → Aktualizovať teraz. Ak aktualizácia vírusovej databázy zlyhá, pokračujte na ďalší krok v poradí, až kým aktualizácia nebude úspešná.

 1. Uistite sa, že používate najnovšiu verziu vášho ESET produktu:
  Ako môžem aktualizovať ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus na najnovšiu verziu?
   
 2. Skontrolujte vaše prihlasovacie meno a heslo alebo licenčný kľúč v programe:
  Ako zadám meno a heslo alebo licenčný kľúč do programu ESET?
   
 3. Skontrolujte, či máte platnú licenciu:
  Ako zistím koniec platnosti licencie v programe ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus?
   
 4. Vyčistite aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť (postupujte podľa návodu pre váš konktrétny bezpečnostný produkt ESET):

 5. Odstráňte akýkoľvek iný antivírusový program nainštalovaný na vašom počítači:
  Nástroje na odstránenie najznámejších antivírusových programov
   
 6. Pridajte výnimku na váš ESET produkt do nastavení firewallu programov tretích strán (napr. Norton Personal Firewall, ZoneAlarm a pod.). Ak používate ESET Personálny firewall a nemáte nainštalované iné firewallové riešenie, tento krok preskočte.
   
 7. Skontrolujte nastavenia aktualizácie:
  1. Otvorte hlavné okno programu a stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírené nastavenia.
  2. Kliknite na položku Aktualizácia, rozbaľte časť HTTP  Proxy, v roletovom menu Režim proxy zvoľte možnosť Nepoužívať proxy server a kliknite na OK. (Pre verzie 8.x a staršie: rozbaľte časť Aktualizácia, následne kliknite na Nastavenia Nastaviť..., kliknite na záložku HTTP Proxy, skontrolujte, či je zaškrtnutá možnosť Nepoužívať proxy server a kliknite na OK.)
  3. Ak sú nastavenia v HTTP Proxy zamknuté (prístupné iba na čítanie), ide o politiku vynútenú ERA Serverom. Túto politiku môžete odstrániť cez ERA Web Console. Ak nemáte prístup k ERA Serveru (napríklad v prípade, že server už neexistuje), musíte odinštalovať ERA Agenta a následne odinštalovať a preinštalovať váš ESET produkt.
    
 1. Otestujte komunikáciu s aktualizačnými servermi spoločnosti ESET:
  1. Stlačte kombináciu klávesov Windows + R, do textového poľa napíšte cmd a stlačte kláves ENTER.
   Používatelia systému Windows 8: Stlačte kombináciu klávesov Windows + Q pre otvorenie vyhľadávania aplikácií a napíšte cmd.
  2. Do príkazového riadka napíšte ping update.eset.com a stlačte kláves ENTER (pozri Obrázok 1-1).
  3. V prípade úspešnej komunikácie obdržíte od aktualizačného servera odpoveď (časť Reply from) a zobrazí sa IP adresa daného servera.Obrázok 1-1
 

 1. Odinštalujte a znovu nainštalujte váš bezpečnostný produkt ESET:
 2. Overte, že váš počítač nie je zavírený/infikovaný:

Ak sa vám stále nedarí vyriešiť váš problém, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.


Bol tento návod užitočný?