Myslím, že mám zavírený počítač – čo mám robiť?

Problém


ALEBO

 1. Máte podozrenie, že váš počítač je napadnutý ví­rusom alebo malvérom.

 2. Boli ste technickou podporou spoločnosti ESET vyzvaný na riešenie problémov spôsobených malvérom.

Riešenie

Dôležité!

 • Aj keď býva vo všeobecnosti bezpečné, odstraňovanie ví­rusov môže so sebou niesť riziko straty údajov. Preto odporúčame, aby ste si skôr než budete pokračovať, zálohovali dôležité alebo cenné súbory z vášho počí­tača.
 • Ak sa na nakazenom počí­tači nemôžete pripojiť na internet, pozrite si nasledujúci článok databázy znalostí­:
 1. Vytvorte si záložku/uložte tento článok na disk
  Pred pokračovaní­m odporúčame vytvoriť záložku na tento článok vo vašom prehliadači, vytlačiť alebo poslať a zobraziť článok na inom zariadení­ aby ste sa mohli ľahko vrátit a pokračovať ďalší­m krokom (na prí­klad v kroku č. 4 budete musieť reštartovať počí­tač do Núdzového režimu (Safe mode) a pokračovať v postupe).
 2. Opraviť priradenie spustiteľných súborov (.exe) k príponám súborov
  Priradenie spustiteľných súborov udáva, ktorými aplikáciami sa budú spúšťať jednotlivé prípony. V niektorých prípadoch môže malvér zmeniť toto priradenie a narušiť tak funkčnosť niektorých aplikácií. Pre opravenie tohto priradenia:
  1. Kliknite na odkaz pravým tlačidlom na myši a vyberte možnosť Uložiť odkaz ako... (Uložiť stránku ako... alebo Uložiť ako...) následne vyberte adresár pracovnej plochy:
  2. Po dokončení sťahovania, sa presuňte na plochu a dvojklikom spustite stiahnutý súbor exe-fix.bat; alebo pravým tlačidlom na myši kliknite na súbor a vyberte možnosť Spustiť ako správca.
    
 3. Spustenie nástroja ESET Rogue Application Remover (ERAR)
  Nástroj ESET Rogue Application Remover (ERAR) slúži na detekciu a odstránenie falošných aplikácii, ktoré vykonávajú neželané zmeny v registroch systému.
 4. Spustenie nástroja ESET Online Scanner (s predvolenými nastaveniami)
  Nástroj ESET Online Scanner kontroluje váš systém z inej perspektívy ako typická kontrola produktami ESETu. Môžete ho spustiť podľa nasledujúceho článku znalostnej databázy:  

  Dôležité!

  Nájdené infiltrácie ponechajte vždy v karanténe. Súbory, ktoré sú v karanténe sú v stave kedy nemôžu nič vykonať a nemajú prístup k ostatným súborom na disku - sú v kryptovanom formáte, čo je vhodné na ich analýzu.
 5. Reštartujte počítač a sledujte správanie systému
  Ak po vykonaní krokov č. 1 až 4 reštartujete počítač a nepozorujete viac váš problém alebo príznaky, ktoré sa prejavovali, nasledujúci krok vynechajte. Ak sa nič nezmenilo, pokračujte nasledujúcim krokom č. 6.

  NOTE:

  Ak kroky č. 1-4 zmiernili príznaky, ktoré sa prejavovali ale nebolo možné dokončiť jeden alebo viac z týchto krokov, odporúčame sa vrátiť a skúsiť tento krok/tieto kroky znova.

 6. Príprava protokolov pre technickú podporu ESETu
  Protokol kontroly, zachytených infiltrácií a protokol z programu ESET SysInspector odošlite technickej podpore ESETu podľa nasledujúcich článkov znalostnej databázy:

Bol tento návod užitočný?