Program ESET neakceptuje moje prihlasovacie meno, heslo alebo Licenčný kľúč

Používajte iba Prihlasovacie (Používateľské) meno a Heslo, ktoré vám boli doručené na vašu emailovú adresu uvedenej pri registrácii vašej licencie:

  • Prihlasovacie meno: EAV-1234567890
  • Heslo: abcde12345
  • Licenčný kľúč: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Skopírujte a vložte vaše Prihlasovacie meno, Heslo alebo Licenčný kľúč do príslušných polí pri aktivácii programu. Dajte si pozor, aby ste neskopírovali aj prázdnu medzeru na konci textu napr. pri kopírovaní údajov z registračného emailu.

Ak nie je možné skopírovať a vložiť Prihlasovacie meno, Heslo a/alebo licenčný kľúč, napíšte ich v rovnakom tvare ako vám boli doručené:

  • Prihlasovacie meno a heslo rozlišujú malé a veľké písmená
  • Pomlčka v prihlasovacom mene je povinná
  • Heslo obsahuje 10 znakov
  • Licenčný kľúč má 16 znakov
  • Heslo obsahuje iba malé písmená a číslice
  • Písmeno L sa v hesle nepoužíva (používa sa číslica 1)
  • Veľké písmeno '0' je nula (0) a písmeno 'o' je malé písmeno o

Ak program stále neakceptuje Prihlasovacie meno, Heslo a/alebo licenčný kľúč:


Bol tento návod užitočný?